Mikrografija sintetičnih vlaken (Dr. Kristina Eleršič Filipič, FILC, d.o.o). Foto: Slovensko društvo za mikroskopijo
Mikrografija sintetičnih vlaken (Dr. Kristina Eleršič Filipič, FILC, d.o.o). Foto: Slovensko društvo za mikroskopijo
Bistvo je očem skrito
Mikrografija nanožic bakrovega oksida (Dr. Janez Zavašnik, Institut Jožef Stefan). Foto: Slovensko društvo za mikroskopijo
Bistvo je očem skrito
Mikrografija vijaka iz kovinske zlitine (Dr. Barbara Šetina Batič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije). Foto: Slovensko društvo za mikroskopijo
Skozi mikroskop: vpogled v očem nevidni svet

Pod naslovom Bistvo je očem skrito predstavljajo slike z biološkega, tehničnega in industrijskega področja, ki gledalcu omogočajo vpogled v svet, nedosegljiv s prostim očesom. Gre za le na videz kaotične, v resnici pa logične in geometrijske prvine, ki presenečajo tudi z estetsko podobo.

Avtorji razstave, Andreja Šestan, Janez Zavašnik, Petra Jenuš Brdnik in Ajda Schmidt, želijo na ta način s kratkimi in poljudnimi razlagami različnih tehnik elektronske mikroskopije laičnemu občinstvu približati mikro- in nanosvet.

repletenost slovenske in svetovne znanosti
Razstavljene mikrografije, torej fotografski posnetki, narejeni z elektronskim mikroskopom, dopolnjuje instalacija, ki ob manj znanih podatkih, slikah in predmetih predstavlja zgodovinske dosežke ter prepletenost slovenske in svetovne znanosti, o razstavi pove Andreja Šestan z Instituta Jožef Stefan.

Tlakovalec poti današnjim rodovom mikroskopistom
Namen razstave je, da bi tako naključnemu obiskovalcu Ljubljane kot Ljubljančanom samim približali raziskovalne ustanove v mestu. Rdeča nit celotne razstave je elektronska mikroskopija, ki temelji na pionirskem delu Aleša Strojnika - znanstvenika, letalca in inovatorja, ki je v šestdesetih letih s konstrukcijo Ljubljanskega elektronskega mikroskopa tlakoval pot današnjim rdovom mikroskopistov.

Avtorje razstave povezuje komunikacija, saj sta si za uresničitev postavitve roke podali dve na videz različni vedi, znanost in grafično oblikovanje. Razstavljena dela združujejo prvine iz obeh svetov - tipografija na izbranem tiskovnem sintetičnem materialu, fotografija v obliki mikrografije, analitične metode posredovanja informacij in ilustracija, ki zaokroži znanstveno terminologijo.

Pri pripravi razstave so avtorji k sodelovanju povabili znanstvenike z različnih področij in inštitutov, kar je privedlo do raznolikosti subjektov fotografij. Izbrana dela združujejo sedem najpogostejših tehnik v elektronski mikroskopiji, upodabljajočih različne materiale in snovi, ki nas obkrožajo. Čeprav vse predstavljene tehnike služijo znanstvenim namenom, izbrani posnetki poleg informativnih izražajo tudi nenadejane atribute likovne umetnosti.

Razstavo lahko ujamete do 31. julija, 26. julija pa ob organiziranem vodenju pod pokroviteljstvom projekta Znanost na cesti, ko bo obiskovalce med razstavljenimi podobami popeljal Janez Zavašnik. Ob tej priložnosti bo poljudnoznanstveno opisal skriti svet elektronske mikroskopije.

Skozi mikroskop: vpogled v očem nevidni svet