V Cankarjevem domu bo razstava potekala od 13. do 19. maja, v Mestni hiši v Ljubljani pa od 20. do 30. maja. Foto: BoBo
V Cankarjevem domu bo razstava potekala od 13. do 19. maja, v Mestni hiši v Ljubljani pa od 20. do 30. maja. Foto: BoBo
Vsakodnevno hodimo po lesenem parketu, sedimo na lesenih stolih in delamo za leseno mizo. Les je naš vsakodnevni spremljevalec, ki nam zagotavlja prijetno in pozimi tudi toplo bivanjsko okolje. Foto: BoBo

Razstavo je odprla državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo in okolje Tanja Strniša, ki je ob tej priložnosti izpostavila, da sta gozd in les bogastvo, s katerim nas je narava v Sloveniji v največji meri obdarila, skozi stoletja pa sta omogočala in usmerjala naš gospodarski in družbeni razvoj. V obdobju, ko se vedno bolj srečujemo s podnebnimi spremembami, je pomen gozda in lesa večji kot kdaj koli prej, saj procesa vezave CO2 v les ne more nadomestiti nič.

Les je tudi najplemenitejši material, saj ustreza načelom trajnostnega razvoja, ki omogoča človeštvu ohranjati standard z najmanjšim mogočim vplivom na okolje. Zato je kot surovina ključen za prehod v nizkoogljično družbo.

Posekali bi lahko več
V zadnjih dveh desetletjih je les v Sloveniji izgubljal pomen. Gospodarjenje z gozdovi je sicer trajnostno naravnano v smislu ekoloških in okoljskih funkcij, ne pa tudi v zagotavljanju proizvodnih in socialnih funkcij. Posekamo manj, kot nam stanje naših gozdov in prirast lesa omogočata in je dovoljeno z gozdnogospodarskimi načrti.

Les so izpodrivali energetsko potratni, človeku manj prijazni materiali, lesna industrija, nekdaj paradna industrijska panoga, pa se je močno skrčila, zgolj na eno tretjino nekdanjega obsega. Les, ki ga imamo v izobilju, v velikem deležu izvažamo v hlodovini, torej na najnižji mogoči stopnji obdelave, brez dodane vrednosti, doma pa ga uporabljamo predvsem kot vir energije.

Vendar pa se gozdno-lesni verigi napoveduje nov zagon. Strokovna javnost, širša družba in politika so si edini, da gozdovi in lesno bogastvo v času gospodarske krize predstavljata neizmerno priložnost za preusmeritev zastarele, energetsko potratne industrije v sodobno, energetsko varčno in okolju prijazno gospodarstvo.

Ne le gorivo, vrednost je v izdelkih
Tanja Strniša je še poudarila, da je nujno slediti cilju predelave lesa doma, in to v izdelke z najvišjo dodano vrednostjo. Z večjim posekom lesa lahko ustvarimo številna nova delovna mesta. Na drugi strani pa moramo spodbuditi porabo lesa in gradnjo objektov iz lesa, zlasti uporabo lesa pri gradnji javnih objektov, spodbujati pa je treba tudi uporabo lesa pri energetski obnovi stavb in rabo lesa v zasebnem sektorju.