Muzej novejše zgodovine Celje si že leta prizadeva za boljšo dostopnost muzejskih vsebin ljudem s posebnimi potrebami. V zadnjih letih posebno pozornost namenjajo senzorno in gibalno oviranim. Foto: http://www.muzej-nz-ce.si
Muzej novejše zgodovine Celje si že leta prizadeva za boljšo dostopnost muzejskih vsebin ljudem s posebnimi potrebami. V zadnjih letih posebno pozornost namenjajo senzorno in gibalno oviranim. Foto: http://www.muzej-nz-ce.si

Kot je pred odprtjem povedala koordinatorka projekta Jožica Trateški, lahko slepe in slabovidne talnim taktilnim oznakam sledijo s palico od vstopa v muzejsko hišo do otroškega muzeja.

Za lažjo orientacijo so po njenih besedah namestili tri tipne tablice, deset komunikacijskih besedil v brajlici in z več kot 170 oznakami slabovidne opozorili na stopnice, dvigalo, stranišče in razstavne prostore.


Prilagojene igrače odslej v stalni zbirki
Obe razstavi v otroškem muzeju sta dopolnjeni z vsebinskimi katalogi ter povečevalnimi stekli. Nova pridobitev je tudi 21 prilagojenih igrač, družabnih iger in učnih pripomočkov za slepe in slabovidne otroke, ki so jih vključili v stalno razstavo Brlog igrač.

Devetnajst študentov inkluzivne pedagogike s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in Pedagoške fakultete Univerze Maribor je z mentorico izdelalo 15 igrač in iger, tri igre je podarila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, tri igre pa je prispeval Center IRIS iz Ljubljane. Pripravili so tudi kataloga s predstavitvijo novih pridobitev v povečanem tisku in brajlici.

Muzej novejše zgodovine Celje si že leta prizadeva za boljšo dostopnost muzejskih vsebin ljudem s posebnimi potrebami. V zadnjih letih posebno pozornost namenjajo senzorno in gibalno oviranim.

Začelo se je z Radovednimi prstki
Ko so leta 2014 v Otroškem muzeju Hermanov brlog postavili na ogled razstavo Radovedni prstki, se je začelo intenzivno sodelovanje z Združenjem prijateljev slepih Slovenije in s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem. S podpisom pisma o nameri so se zavezali, da bodo prilagodili otroški muzej slepim in slabovidnim. Hermanov brlog je tako postal prvi otroški muzej v Evropi, ki je prilagojen slepim in slabovidnim otrokom.