Upajo, da bodo še letos lahko sprejeli prve obiskovalce v novo razstavišče, posvečeno novo odkriti freski iz 1. stoletja. Foto: Pokrajinski muzej Celje
Upajo, da bodo še letos lahko sprejeli prve obiskovalce v novo razstavišče, posvečeno novo odkriti freski iz 1. stoletja. Foto: Pokrajinski muzej Celje
Pokrajinski muzej Celje
Poglavitni cilj muzeja ostaja nespremenjen: ostati vodilna dediščinska ustanova na Celjskem. Foto: Pokrajinski muzej Celje
Pokrajinski muzej Celje
V letu 2018 si v pokrajinskem muzeju želijo povečati mednarodno dejavnost, zato načrtujejo povečano sodelovanje z muzeji partnerskih mest in sodelovanja v mednarodnih projektih. Foto: Pokrajinski muzej Celje

To je le nekaj razstavnih projektov, ki jih letos pripravljajo v celjskem muzeju. Tudi letos bodo nadaljevali postavitev arheološkega parka Celeia Antiqua, z razstavo Steklo na Celjskem pa bodo gostovali po krajih celjske regije, kjer so nekoč bile steklarne.

"V muzeju smo tudi lani nadaljevali arheološke raziskave antične Celeie v sklopu gradbenih del, ki potekajo v mestu. Še posebej smo bili veseli odkritja čudovitih fresk iz 1. stoletja na Muzejskem trgu, ki jih je bilo treba sprva zaščititi, da jih bomo lahko letos predstavili tudi obiskovalcem muzeja," omenja direktor muzeja Stane Rozman.

Zaradi odkritja izjemne stenske poslikave na Muzejskem trgu nameravajo s celjsko občino urediti novo razstavišče, ki bo povezano z notranjim delom lapidarija Stare grofije. Po besedah direktorja upajo, da bodo še letos lahko sprejeli prve obiskovalce.

V želji, da bi letos povečali mednarodno dejavnost, načrtujejo povečano sodelovanje z muzeji partnerskih mest in sodelovanja v mednarodnih projektih. "Želimo si pridobiti tudi status raziskovalne ustanove, da se lahko prijavljamo na razpise Javne agencije za raziskovalno dejavnost in ostale mednarodne razpise," je dejal Rozman.

V iskanju prostovoljcev za pomoč pri muzejskem delu
Kot je na predstavitvi letošnjega programa povedal direktor, se muzej vse od vzpostavitve Knežjega dvora kot muzejskega razstavišča ves čas spoprijema s pomanjkanjem osebja, ki bi delovalo na razstaviščih. Zato bodo v spomladanskih mesecih leta izvedli tečaj za muzejske mediatorje. Na tečaju si želijo pridobiti skupino prostovoljcev, ki bi sodelovala pri muzejskem delu. Izkušnje s takim načinom sodelovanja so že preverjene v tujini, to prakticirajo tudi nekateri slovenski muzeji, pravi Rozman.

Osrednji cilj Pokrajinskega muzeja Celje ostaja nespremenjen - ostati vodilna dediščinska ustanova na Celjskem. Želijo pa tudi, da bi kazalniki uspešnosti dela muzeja ostali vsaj taki, kot so bili lani ali pa boljši.

Da bi v muzej zavili tudi novi obiskovalci
Upajo, da jim bo z vsemi deležniki, ki delujejo na področju turizma, uspelo še povečati obisk muzeja in tja privabiti nove obiskovalce. V muzeju ocenjujejo, da je lani uspešno izpolnil vse zastavljene cilje. Kljub prenovi Muzejskega trga, ki je precej otežila dostop do Stare grofije, si je muzejske zbirke ogledalo nekaj več kot 25.000 obiskovalcev s plačano vstopnico. Še dobrih 80.000 obiskovalcev pa se je zvrstilo na brezplačnih razstaviščih.

Med večjimi razstavami je direktor omenil Steklo na Celjskem, kjer je predstavljena zgodovina steklarstva v krajih na Celjskem, razstavo pa spremlja tudi obsežen katalog. V sodelovanju s Cankarjevim domom so pripravili obsežno razstavo o Almi M. Karlin z naslovom Kolumbova hči, ob njej pa so se zvrstile tudi številne spremljajoče dejavnosti.

Na razstavi Celje skozi filatelijo so predstavili filatelistično in predfilatelistično gradivo Celja, z razstavo so gostovali tudi v državnem svetu. Rozman je omenil še razstavo Uganke Celjskega stropa, na kateri so predstavili posamezne predloge, ki jih je uporabil neznani mojster pri poslikavi, in razstavo Zvesto po naravi povzeta preteklost, na kateri so na ogled postavili vedute 19. stoletja.