Oton Polak, ki bo naslednje leto dopolnil 95 let, je študiral v Zagrebu in Ljubljani. Povzel je tradicijo svojih profesorjev, kar se kaže že v motiviki, ki je v osnovi klasična. Najpogosteje slika krajine, še posebej vedute in marine; tihožitja, še posebej cvetlična; in figure, bodisi velike figuralne kompozicije ali portrete. Foto:
Oton Polak, ki bo naslednje leto dopolnil 95 let, je študiral v Zagrebu in Ljubljani. Povzel je tradicijo svojih profesorjev, kar se kaže že v motiviki, ki je v osnovi klasična. Najpogosteje slika krajine, še posebej vedute in marine; tihožitja, še posebej cvetlična; in figure, bodisi velike figuralne kompozicije ali portrete. Foto:
OTON POLAK: Marina, akril na platno, 100 x 120 cm, 2000.
Oton Polak: Marina, akril na platnu. Foto: ZDSLU
OTON POLAK: Rdece-crna gmota, akril na platno, 100 x 120 cm, 1991.
Oton Polak: Rdeče-črna gmota, akril na platnu. Foto: ZDSLU

Na letošnji razstavi v Delavskem domu Trbovlje se predstavlja 132 umetnikov. Gre za redno letno skupinsko razstavo vseh prijavljenih članov zveze, kjer je primerjalno mogoče slediti težnje, razvoj, smeri, ravni in umetniške poetike, je zapisal Predsednik Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov Peter Vernik.
Likovni kritik Dejan Mehmedovič je ob razstavi zapisal, da so na njej na ogled dela kiparjev, slikarjev, grafikov, videoartistov, konceptualistov in performerjev, ki izrabljajo takšen ali drugačen način napeljevanja k vsebini. Skozi te podobe se na podlagi figure, oblike, barve in linije razvija niz zgodb, osebnih izpovedi in resnic. Vizualizacija v podobi se dotika marsičesa, prvenstveno pa so tukaj v ospredju medsebojni odnosi, občutenja narave, ustvarjanje estetskega doživetja.
Likovna kot "spontano globalna" umetnost
Likovna umetnost po Mehmedovičevem mnenju nima jezikovnih barier in ni obremenjena z govornim posrednikom, ampak je spontano globalna, saj temelji na optičnem, na zaznavanju, ki je za večino človeške populacije enako razumljeno. Umetnost je najprej raziskovanje sebe in znotraj tega odkrivanje človeka, odkrivanje bližine sočloveka, ki mu je namenjeno.
Poleg nagrade salona, ki jo je prejel Oton Polak, so podelili še tri priznanja in dve dodatni nagradi. Žirija, v kateri so bili Dejan Mehmedovič, Nikolaj Beer, Nejč Slapar, Andreja Džakušič in Peter Vernik, se je letos odločila podeliti nagrado za kakovostno avtorsko predstavitev, nagrado za mladega avtorja in tri priznanja. Prejemniki priznanj so Majk Mulaček, Željko Opačak in Mateja Kavčič, nagrada za mladega avtorja pa je pripadla Marku Zelenku.
Nagrada kulturnemu novinarju RTV Slovenija
Poleg omenjenih nagrad bodo podelili še priznanje "Fran Vesel", ki ga ZDSLU podeljuje za delovanje na področju likovne kulture posameznikom in pravnim osebam, ki niso neposredni ustvarjalci. Letos ga prejme Iztok Premrov za dolgoletno novinarsko delo na likovnem in kulturnem področju.