Drago Vit Rozman: Za oko za vodo. Foto: Boris Gaberščik
Drago Vit Rozman: Za oko za vodo. Foto: Boris Gaberščik

Razstava je sestavljena iz dveh delov: na enem so na ogled dela, ki so jih iz kamna in drugih materialov izklesali različni umetniki, drugi pa je posvečen izključno Jiriju Kočici, lanskemu dobitniku županjine nagrade. Za drugo leto si je samostojno predstavitev zaslužil Boštjan Drinovec, ki je žirijo letos prepričal z delom Najdišče, odkupni nagradi pa sta prejeli Dragica Čadež in Ana Cajnko. Razstavo so odprli 6. 9., izdelki več kot petdesetih kiparjev pa bodo na ogled dvajset dni.
Boštjan Drinovec: Najdišče. Foto: Boris Gaberščik
Dragica Čadež Lapajne: Oko in duh. Foto: Boris Gaberščik
Slobodan Pejić: Rojevanje. Foto: Boris Gaberščik
Matejka Belle: Ujetnica kamnitega monologa. Foto: Boris Gaberščik
Milena Braniselj: Večnost. Foto: Boris Gaberščik
Sonja Tavčar Škaberne: Nokturno dveh duš. Foto: Boris Gaberščik
Primož Pugelj: Mila J. Foto: Boris Gaberščik
Metoda Crnkovič: Harmonija. Foto: Boris Gaberščik
Franc Tobias: Žalovanje. Foto: Boris Gaberščik
Karmen Jazbec: Demon. Foto: Boris Gaberščik
Edvard Dolinar: Jože. Foto: Boris Gaberščik