Arhiv Republike Slovenije se je z razstavo Gabrijelu Gruberju poklonil že ob 200. obletnici njegove smrti leta 2005. Foto: Arhiv Republike Slovenije
Arhiv Republike Slovenije se je z razstavo Gabrijelu Gruberju poklonil že ob 200. obletnici njegove smrti leta 2005. Foto: Arhiv Republike Slovenije
Gruberjeva palača
Gabrijel Gruber je načrtoval tudi stavbo, v kateri ima prostore Arhiv Republike Slovenije. Foto: Arhiv Republike Slovenije

Pater Gabrijel Gruber je bil skoraj univerzalen učenjak renesančnega tipa. Obvladal je arhitekturno načrtovanje, spoznal se je na regulacijo rek, astronomijo in navigacijo. Gruberju, ki je z načrtovanjem Gruberjevega prekopa pomagal Ljubljano rešiti pred pogostimi poplavami Ljubljanice, je posvečena razstava v organizaciji Arhiva Republike Slovenije na Ljubljanskem gradu. Postavitev Gabrijel Gruber S. J. 1740-1805, o človeku, ki je med drugim načrtoval tudi eno najlepših poznobaročnih ljubljanskih stavb, bo na ogled do 27. maja.

Pobeg pred izterjevalci
Usoda redovnika in znanstvenika Gabrijela Gruberja je zelo zanimiva. Mož, ki je med svojim postankom v Ljubljani med letoma 1768 in 1785 močno zaznamoval podobo današnje slovenske in tedanje kranjske prestolnice, je moral mesto zapustiti skoraj na skrivaj - zaradi finančih težav namreč. Tako kot veliko drugih vizionarjev, znanstvenikov in umetnikov namreč Gabrijel Gruber finančnih poslov ni obvladal ali pa jim ni posvečal pozornosti. Še pred "pobegom" iz Ljubljane se je izkazal tudi z načrtom za preureditev hiše na Bregu 6, po požaru leta 1774 pa je izdelal tudi načrt obnove cerkve svetega Jakoba.

Profesor v službi in zasebno
Dolgujemo vam še pojasnilo, zakaj je na Dunaju rojeni Gabrijel Gruber sploh prispel v Ljubljano. Sem je prišel kot mlad profesor mehanike in hidravlike ter postal predstojnik stolice za risanje, geometrijo, mehaniko in hidravliko, na liceju pri jezuitskem kolegiju. Izobraževanje sebe in drugih je bilo ves čas prebivanja v Ljubljani njegova prioriteta. Naročal je strokovne knjige in orodje ter modele ladij. To poučno gradivo je danes pomemben del zbirk Pomorskega muzeja Sergeja Mašere v Piranu in Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani.