Razstavo spremlja katalog, v katerem Eva Pezdiček predstavlja zgodovino urbanega razvoja Maribora v 20. stoletju s poudarkom na gradnji novega mostu in magistrale v mestu. Foto: Pokrajinski arhiv Maribor
Razstavo spremlja katalog, v katerem Eva Pezdiček predstavlja zgodovino urbanega razvoja Maribora v 20. stoletju s poudarkom na gradnji novega mostu in magistrale v mestu. Foto: Pokrajinski arhiv Maribor
Titov most
Most je del mariborske magistrale.

28. novembra 1963 so v Mariboru po dveh letih gradnje odprli nov cestni most prek Drave (in ga šele 9 let pozneje poimenovali za Titov most). Po nastanku je pomenil novost v gradnji mostov in si zato zaslužil tudi vpis v register kulturne dediščine Slovenije.

Načrtovalo in zgradilo ga je mariborsko podjetje Tehnogradnje, glavni načrtovalec pa je bil Boris Pipan. Dograditev mostu v prednapeti betonski konstrukciji je bil velik uspeh za izvajalce gradnje.

Po velikosti objekta in razponu (širina glavne razpetine znaša 100 metrov) je most spadal med največje tovrstne mostove v takratni Jugoslaviji. V most so vgradili 9.152 kubičnih metrov betona, 225 ton žice in 464 ton betonskega železa. Graditi so ga začeli jeseni 1961, glavna dela so bila končana konec leta 1963, sklepna dela pa sredi leta 1964.

Vse so natančno dokumentirali
Gradnja Titovega mostu je dokumentirana na več kot 400 fotografijah, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Fotografije, ki so glavni eksponati na razstavi, prikazujejo priprave na gradnjo, rušitev objektov, potek gradnje, odprtje mostu in magistrale ter sklepna dela.

Na pomoč priskoči arhiv TV Slovenija
Da bi razstava čim bolj celovito prikazala ta zanimiv mariborski objekt, je Pokrajinski arhiv Maribor navezal stike tudi s TV Slovenija, ki je iz arhivske filmske zakladnice pripravila odlomek z naslovom Novi most prek Drave v Mariboru. Na posnetku so prikazani priprave na gradnjo, sama gradnja, promenada ob magistrali in različni motivi iz Maribora.

Avtorica razstave je Sabina Lešnik, strokovna sodelavka arhiva, sodelovala pa sta tudi konservatorja mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Eva Pezdiček in Gorazd Gerlič.