Otvoritvena predstava je bila preplet interpretacije Kosovelove poezije, giba, glasbe in likovne umetnosti. Foto: JSKD
Otvoritvena predstava je bila preplet interpretacije Kosovelove poezije, giba, glasbe in likovne umetnosti. Foto: JSKD
TLK
Letošnji Tedni ljubiteljske kulture, ki so že četrti zapored, bodo posvečeni likovni umetnosti. Poleg osrednje slovesnosti bodo tej zvrsti namenili pozornost tudi na več drugih dogodkih. Foto: JSKD
TLK
Teden ljubiteljske kulture se bo končal 21. maja. Foto: JSKD
Igor Teršar
V okviru tedna bo 40 umetnikov za obiskovalce odprlo vrata svojih ateljejev. Foto: JSKD

Prireditev je zato vrata odprla s tematsko razstavo Kvadrat in krog, kocka in krogla, ki so jo odprli v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Slovesnost, ki jo je režiral Matjaž Šmalc, je zajemala iz poezije Srečka Kosovela. Nastopile so skupine kulturnih društev Slovenj Gradec, pevci, Folklorna skupina Rej, članice esperantskega društva, vokalno-inštrumentalna skupina Kulturnega društva Slovenj Gradec, pevke Ženskega pevskega zbora Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Pihalni orkester Slovenj Gradec in plesni odsek kulturnega društva Spunk gimnazije Slovenj Gradec.

"TLK je poklon vsem ustvarjalcem, predvsem pa želimo s tem tednom opozoriti širšo družbo, kaj vse ljubiteljska kultura prinaša v slovenski prostor," je za Televizijo Slovenija dejala programska vodja Tedna ljubiteljske kulture Urška Bittner Pipan.

Zbrane so nagovorili župan mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Marko Repnik in direktorica Zveze kulturnih društev Slovenije Mija Aleš, slavnostni govornik pa je bil direktor direktorata za ustvarjalnost ministrstva za kulturo Igor Teršar. "Če smo mislili, da bo ljubiteljska kultura stvar starejše generacije, je danes ravno obratno, danes je veliko mladih, ki se priključujejo," je ob odprtju Teršar povedal za Televizijo Slovenija.

Kvadrat in krog je naslov tematskih razstav, ki jih je za sezono 2015/2016 razpisal Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Smisel tematskih razstav, ki jih bienalno organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, je v postavljanju izzivov, zastavljanju vprašanj in problemov, ki naj ustvarjalca napeljejo k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja. Državni selektor Janez Zalaznik, akademski slikar, si je ogledal deset selekcioniranih regijskih razstav in za državno razstavo izbral dela šestdesetih avtorjev. Te so izbrali izmed 500 prijavljenih ljubiteljskih umetnikov. Prav njim so namenjeni tovrstni razpisi, razlaga Zalaznik, da začno malo drugače razmišljati, zunaj ustaljenih okvirov oz. navad.

Tematske razstave so namenjene predstavitvi kakovostnih rezultatov ljubiteljske likovne ustvarjalnosti ter spodbujanju razvoja in kakovostne rasti likovne produkcije. Selekcija poteka prek območnih in regijskih razstav do državne. Celoten projekt ima predvsem izobraževalni značaj. Razstave so rezultat daljšega procesa, ki se začne s predavanji in delavnicami, priročnikom, selekcioniranimi območnimi in regijskimi razstavami ter končno državno razstavo s katalogom.

Na tokratni, peti državni tematski razstavi se predstavljajo Marjeta Baša, Saša Bezjak, Roman Blatnik, Vidka Borko, Rosina Curhalek, Jasmina Čelan, Dajana Čok, Vesna Davidovič, Elizabeth Dodolović, Andreja Eržen, Bojan Fekonja, Stanka Golob, Lidija Gornik – Hazel Nut, Darja Gruntar, Ana Hanzel, Stanka Janžič, Aleš Jelenko, Danilo Jereb, Vesna Jogan, Irena Kariž, Jerneja Kemperle, Franci Klanfer, Mitja Kokol in Slavko Brezovnik, Ivan (Jani) Konec, Robert Kosmač, Nataša Kovše, Danila Krpič, Tanja Kržan, Marija Kukovica, Anka Levičar, Janez Lisjak, Marija Makovecki, Ines Martinjak, Vera Elvira Mauri, Leopold Methans, Tatjana Mijatović, Ivo Oman, Branka Pirc, Peter Polončič Ruparčič, Zora Poznič Polh, Marija Prelec, Milena Roštohar, Zoran Rožič, Darja Rupnik, Giulio Ruzzier, Ivan Skubin, Nuša Slatner, Pavel Smolej, Oskar Sovinc, Ina Stergar, Marija Šešet, Danica Šraj, Nevenka Šutila, Teja Tegelj, Alenka Venišnik, Jana Vesel, Metka Vimpolšek, Boris Voglar, Veronika Židanek in Tatjana Žmavc.

PO besedah samostojne svetovalke za likovno dejavnost na JSKD-ju Andreje Koblar Perko želijo, da likovna podoba ne bi bila več le predmet občudovanja, tudi ne več zgolj prostor vživetja, ampak bi zahtevala tudi gledalčevo aktivno sodelovanje in miselni napor. To pa je seveda veliko več, kot običajno pričakujemo ob razstavah ljubiteljskih likovnikov.

Teden ljubiteljske kulture v Slovenj Gradcu
Teden ljubiteljske kulture v Slovenj Gradcu