Na mirenskem pokopališču so simbolično – z belimi palicami in rumenimi krizantemami – označili mejno črto, ki je 15. septembra 1947 zarezala med grobovi in tek prek grobov. Foto: Mojca Dumančič
Na mirenskem pokopališču so simbolično – z belimi palicami in rumenimi krizantemami – označili mejno črto, ki je 15. septembra 1947 zarezala med grobovi in tek prek grobov. Foto: Mojca Dumančič
Bodeča žica
Kar nekajkrat je meja z bodečo žico presekala grob, tako da so bile noge mrtveca v Jugoslaviji, glava pa v Italiji. Sorodniki so pokojne lahko obiskali le nekajkrat na leto in še takrat v spremstvu oboroženih jugoslovanskih vojakov. Foto: Mojca Dumančič
Miren, pokopališče, Spomni se name
To je obeležje na pročelju nekdanje mrliške vežice na mirenskem pokopališču, kjer je muzej z zgovornim imenom 'Spomni se name'. V njem so predstavljene zgodbe prebežnikov, ki so skrivaj bežali čez mejo. Od leta 1948 do srede petdesetih let je bilo po podatkih Jugoslovanske ljudske armade pri nezakonitem prečkanju meje iz Jugoslavije na zahod ujetih 31.930 oseb, v nasprotni smeri – prebegu v Jugoslavijo – pa 23.123 oseb. Foto: Mojca Dumančič
Miren
Tabla pred vhodom na mirensko pokopališče s kratkim opisom spominskega muzeja in povzetkom dogajanja na tej meji. Foto: Mojca Dumančič

Eden najbolj kričečih primerov pa je Miren oziroma je mirensko pokopališče. Meja ga je razdelila na dva dela. Še več - mejna bodeča žica je zarezala celo čez grobove. "Še mrtvim niso dali miru. Belo mejno črto so zarisali kar čez grob mojega očeta. Bodeča žica je očetovo truplo delila na dvoje. Noge so počivale v Jugoslaviji, glava v Italiji. Ko so mi vojaški stražarji dovolili obisk groba - to pa je bilo le nekajkrat na leto, sem cvetje lahko položila le k očetovim nogam. Pri glavi mu nisem smela prižgati svečke," se spominja ena izmed domačink, ki je prišla na današnjo slovesnost ob odprtju spominskega muzeja Spomni se name v nekdanji mrliški vežici mirenskega pokopališča.

Spomin na prebežnike
Meja, ki je razdelila mirensko pokopališče, je bila izjemno zastražena - vendar ne dovolj, da čeznjo ne bi bežali v obe smeri, na zahod in na vzhod … Po ocenah organov za notranje zadeve je bilo med letoma 1950 in 1989 prav na tem območju največ nezakonitih prehodov meje.

"Tem prehodom smo v Mirnu v stari mrliški vežici pokopališča, ki ga je meja tako nerazumno razdelila, postavili muzej, ki nosi ime Spomni se name. Posvečen je vsem, ki so v želji po boljšem življenju tu prečkali mejo. Posvečen je njihovi življenjski odločitvi, njihovemu najpomembnejšemu dogodku, ko so zapustili domači kraj in se zaradi različnih razlogov podali na pot v tujino. Obup, nemoč, politika pa tudi avanturizem so jih gnali k prečkanju meje, kar je bilo nevarno. Tvegali so svojo svobodo, pa tudi življenje. V času, ko je bila meja najbolj varovana - v letih med 1948 in 1955 - so pri poskusu ilegalnega prečkanja meje iz Jugoslavije na zahod ujeli 31.930 oseb. A tudi pri poskusu prehoda iz tujine v Jugoslavijo je bilo zajetih 23.123 oseb. Za število in usode tistih, ki so na meji izgubili življenje - pa ne bomo nikoli vedeli. Ilegalci so bili večinoma jugoslovanski državljani. Kasneje so med prebežniki začeli prevladovati državljani drugih držav. Najprej bivšega vzhodnega bloka, kasneje azijskih in afriških držav," je ob odprtju povedal avtor razstave v muzeju Spomni se name Jakob Marušič.

Prgišče domače zemlje v spomin
V muzeju v Mirnu bodo lahko vsi, ki so v upanju na boljši jutri prečkali mejo, pustili del sebe v obliki prgišča domače zemlje, ki jo bodo nasuli v dva steklena stebra in s tem sami sodelovali pri ustvarjanju muzeja, ki je posvečen njim. Spomni se name - napis na mrliški vežici, kjer je muzej - je torej posvečen vsem civilistom in vojakom, ki so med letoma 1947 in 2004 na meji med Slovenijo in Italijo umrli.

Meja pa je bila tudi priložnost za zaslužek. Ne le s "kontrabantom" oziroma tihotapstvom, pač pa tudi z organiziranim vodenjem prebežnikov prek zastražene meje. V okolici Mirna je bilo znanih kar nekaj tajnih 'kanalov', kjer so ilegalcem pot kazali vodniki, večinoma domačini. Najbolj znane skrivne poti proti zahodu so bile na Vrtojbenskem polju - pri mejnem kamnu s številko 60/37, le nekaj sto metrov severno od mejne stražnice oziroma karavle Miren, skozi hruškov nasad v Mirnu in tudi prek mirenskega pokopališča. Emir Kusturica je hotel posneti prebeg v Italijo za svoj znameniti film Dom za obešanje prav na mirenskem pokopališču, vendar se je takrat nekaj domačinov uprlo oziroma snemanja ni dovolilo. Zgodovinski filmski kadri prebega v Italijo v Kusturičevem filmu so zato posneti na pokopališču v Solkanu. Sicer pa je znan podatek, da je bilo med letoma 1951 in 1953 aretiranih 729 oseb, ki so se ukvarjale z organiziranim vodenjem prebežnikov prek državne meje.

Zgodovinska pot mimo stražnic
Muzej na mirenskem pokopališču je tretji v nizu miniaturnih muzejskih zbirk, ki jih Goriški muzej ureja in odpira ob mejni črti. "Po vstopu Slovenije v šengensko območje smo začeli urejati poseben zgodovinski itinerar ob kolesarski poti, ki se sedaj vije tik ob slovensko-italijanski državni meji na relaciji med Mirnom in Solkanom. Velik del poti poteka po nekdanjih vojaških stražarskih stezah. Ob kolesarski poti sta že dva naša muzeja, ki govorita o življenju ob meji. Prvi je stražarski stolp v Vrtojbi, drugi muzej pa se nahaja v stavbi železniške postaje v Novi Gorici in je posvečen mejnim prehodom. V načrtu imamo še dva nova muzeja. Na nekdanjem maloobmejnem prehodu na Pristavi je postavitev muzeja o tihotapstvu na Goriškem. Ta bo v obmejnem objektu na Rafutu," napoveduje Andrej Malnič, direktor Goriškega muzeja.
Ob kolesarski poti, ki se tik ob državni meji vije skozi dve državi, si bo torej mogoče na razdalji desetih kilometrov ogledati štiri različne razstave o življenju ob meji. "Vsi štirje muzeji se bodo med seboj smiselno dopolnjevali in bodo v opomin in poduk vsem nam. Zato, da se ohrani spomin na težko zgodovinsko izkušnjo, da se bodo lahko v Evropi bodoči rodovi poučili, kako so nekoč državne meje in nesmiselne politične konfrontacije razjedale mir in sožitje evropskih narodov," še dodaja Malnič.
Mojca Dumančič
Mirensko pokopališče in tamkajšnjo mrliško vežico,v kateri je urejen spominski muzej, zdaj meja zaobide nekaj metrov naokoli. Eno najbolj nesmiselnih in tragičnih mejnih črt so končno uredili po osimskih sporazumih, leta 1977. Foto: Mojca Dumančič
Bodeča žica – simbol nesmiselnih državnih ločnic - pod stropom spominskega muzeja kot spomin in opomin. Foto: Mojca Dumančič
V spominskem muzeju lahko v spomin in opomin na zgodovinske nesmisle razdvajanj med narodi in državami v poseben steber nasujete prgišče zemlje. Foto: Mojca Dumančič
Fotografija iz petdesetih let, ko je mejna bodeča žica razdvajala tudi mrtve. Foto: Mojca Dumančič
Brošura spominskega muzeja v Mirnu na vitrini, v kateri je simbolni kovček prebežnika. Foto: Mojca Dumančič
Stražar na meji in stekleni steber, v katerega obiskovalci stresejo prgišče domače zemlje. Foto: Mojca Dumančič
Kovček prebežnika na mejnem kamnu. V okolici Mirna je bilo v letih nepredušne meje znanih kar nekaj tajnih kanalov, prek katerih so bežali na zahod. Med letoma 1951 in 1953 je bilo aretiranih 729 oseb, ki so se ukvarjale z organiziranim vodenjem prebežnikov prek meje. Precej med njimi je bilo domačinov. Foto: Mojca Dumančič