Foto:
Foto:
Eno razstavljenih del Zmaga Jeraja (brez naslova).
Peter Černe: Triangel (detajl)

Za velikega nagrajenca je žirija izbrala Nikolaja Beera in njegovo sliko Njive, na katero je po mnenju žirije zasejal svoj neizčrpni ustvarjalni eros. Nagradi mesta Kranj sta prejela Marko Jakše in Valentin Oman, nagrado za gorenjskega avtorja je dobil Mario Petrič, posebno priznanje pa je žirija v sestavi Maruša Avguštin, Tatjana Pregl Kobe, Damir Globočnik in Milček Komelj podelila kiparju Dragu Tršarju. Odločilno pri zbiri nagrajencev je bilo njihovo upoštevanje vsebinskega vidika letošnje razstave, ki je prežarjenost del z ustvarjalnim erosom.

Eros v Kranju
6. slovenski bienale mesta Kranj, na katerem se na treh razstaviščih predstavlja 23 umetnikov, bo potekal do junija. Tema letošnjega bienala je Eros. V Galeriji Prešernove hiše, v Galeriji in Stebriščni dvorani Mestne hiše in Mali galeriji so razstavljena dela umetnikov, ki sta jih izbrala selektor bienala Milček Komelj in posebna žirija. Bienale želi opozoriti predvsem na prizadevanja likovnih umetnikov, ki sledijo osebnemu avtorskemu slogu in se v iskanju likovnega izraza poslužujejo večinoma klasičnih likovnih tehnik.

Predvsem slikarska in kiparska dela
Bienale, ki ga v sodelovanju z Gorenjskim muzejem prireja Likovno društvo Kranj, želi opozoriti predvsem na prizadevanja likovnih umetnikov, ki sledijo osebnemu avtorskemu slogu in se v iskanju likovnega izraza poslužujejo večinoma klasičnih likovnih tehnik, zato so v izbor vključena predvsem slikarska in kiparska dela.

Pojem erosa
Milček Komelj je v zahtevah za selekcijo temo označil z naslednjimi besedami: "Pojem erosa je mišljen kot izraz življenjskega vitalizma in ustvarjalne strasti, ki prežarja umetniške podobe z življenju pritrjujočo intenziteto. Z ustvarjalnim erosom umetniki prebujajo svoja likovna sredstva v sugestijo življenja, pri tem pa eros zaobsega razpon od zgolj čutnega do povsem duhovne sublimacije in se manifestira tako v odnosu do človeka kot narave ali boga. ... Tema torej nikakor ni motivno (ikonografsko) omejena, ker so sorodni ikonografski motivi glede na stopnjo ustvarjalnega erosa lahko vsakokrat tudi vsebinsko docela raznovrstni."

Spremljevalne razstave - prva bo Brez meja
Ob uradnem delu bienala pa so pripravili še osem spremljevalnih razstav. Na mednarodni razstavi Brez meja v prostorih galerije Kokra in Sava se predstavljajo umetniki iz Avstrije, Hrvaške, Španije in Francije. V spremljevalnem delu bienala je v Cafe galeriji Pungert na ogled razstava Katarine Ulčar. V razstavnem prostoru zavarovalnice Triglav bodo odprli razstavo Jožeta Šubica (5. 5.), v razstavnem paviljonu Jugovic razstavo Andreja Pavliča (13. 5.), v mladinskem kulturnem centru razstavo Nataše Jan in Miha Perčiča (20. 5.) ter v galeriji Iskratelinga razstavo Arjana Pregla in Mateja Koširja (28. 5.).

Sodelujoči na bienalu
Na uradnem delu bienala sodelujejo Nikolaj Beer, Peter Černe, Herman Gvardjančič, Marko Jakše, Andrej Jemec, Zmago Jeraj, Jože Marinč, Valentin Oman, Deziderij Švara, Drago Tršar, Milena Usenik, Emi Vega, Franc Bešter, Boni Čeh, Klementina Golija, Karol Kuhar, Mira Nagode, Mario Petrić, Zmago Puhar, Marko Tušek, Vinko Tušek, Klavdij Tutta in Franc Vozelj.