Razstava bo v Univerzalnem Ateljeju Uličnih Umetnosti odprta do 5. julija. Foto: Arhiv umetnice
Razstava bo v Univerzalnem Ateljeju Uličnih Umetnosti odprta do 5. julija. Foto: Arhiv umetnice
Drugi
Na zidu razporejene maske predstavljajo odmaskirane obraze Ljubljane. Foto: Arhiv umetnice

V svojem delu je ustvarjalka mlajše generacije združila svoji dve strasti, do ustvarjanja in psihoanalize. Združitev obeh disciplin je uresničila v konceptualnem projektu Drugi (Another), ki se mu je posvečala zadnji dve leti. Gre za instalacijo, ki jo sestavlja več kot šestdeset belih, odmaskiranih mask oziroma obrazov naključno izbranih ljudi z ljubljanskih ulic. Z vsakim izmed njih je preživela dobro uro, v tem času pa z vsakim vzpostavila odnos brez neposredne interakcije, v kateri bi posameznik avtomatsko aktiviral svojo persono. Gre za perceptualen eksperiment, ki nas v poskusu odstiranja mask z obrazov ljudi spodbuja v razmišljanje o večplastni naravi človekove osebnosti.

Vpletenost v eksperimentalno idejo izziva posameznika k reinterpretaciji ideje o tem, kako je biti brez vsakršne maske. Instalacija paradoksalno odkriva nemaskirane, nevtralne obraze ljudi, ki ostanejo, kot odtisi neokrnjenih izkušenj posameznikov, platforma za ponovno izkušnjo zunanjega opazovalca. Vprašanje, ali odlitki resnično upodabljajo nemaskirane obraze ali pa predstavljajo le drugo, alternativno obliko posameznikove maske, ostaja prepuščeno presoji opazovalca. Stališče udeleženega je izzvano, ko se eksperimentalna predpostavka o tem, da vsi ljudje nosimo maske, spremeni v svoje nasprotje, kjer vprašanje postane, kako naše maske nosijo nas.

Po besedah ustvarjalke je v projekt vključenih več kot šestdeset izredno zanimivih ljubljanskih "fac", od stoletnega Dalmatinca, živečega v Šiški, do berlinskega Španca ter desetih slepih fantov, s katerimi je sodelovala v povezavi z Zavodom za slepe in slabovidne v Ljubljani. Projekt je lani že predstavila v Trstu v Pallazi Gopchevich, zatem pa je bil izbran na natečaju Artefatto Zoom, s čimer je septembra dobila priložnost samostojne razstave v galeriji EContemporary v Trstu. Poleti je bil projekt na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor in nominiran za listino Primavera.