Na podlagi teh odstopanj je mogoče Slovo od mladosti postaviti v čas pred objavo v prvi Kranjski čbelici 1830, Dohtar pa je iz časa po objavi v 4. zvezku Kranjske čbelice 1833 in pred cenzurnimi rokopisi Poezij iz leta 1846. Foto: Ziga Zivulovic jr./BoBo
Na podlagi teh odstopanj je mogoče Slovo od mladosti postaviti v čas pred objavo v prvi Kranjski čbelici 1830, Dohtar pa je iz časa po objavi v 4. zvezku Kranjske čbelice 1833 in pred cenzurnimi rokopisi Poezij iz leta 1846. Foto: Ziga Zivulovic jr./BoBo
Julija so rokopisa predstavili slovenski javnosti.
Julija so rokopisa predstavili slovenski javnosti. Foto: Ziga Zivulovic jr./BoBo

Gre za rokopisa dveh Prešernovih pesmi, Slovo od mladosti in Dohtar, na katera je naletel lektor slovenskega jezika na državni univerzi v Clevelandu in prostovoljec v clevelandskem Slovenskem muzeju in arhivih Luka Zibelnik. Dragocenosti bodo v Clevelandu javnosti predstavili 2. decembra, ob tej priložnosti pa bo tudi koncert Vlada Kreslina z lokalnimi gosti, s katerim želijo zbrati sredstva za razstavne vitrine.

Te bodo postavljene v Slovenskem muzeju in arhivu v Clevelandu, kjer bodo odprli tudi Prešernovo sobo. Ob rokopisih bo razstavljen še portret pesnika, ki ga je leta 1902 naslikal Alojz Šubic in ga tri leta pozneje odnesel s seboj v ZDA. V Sloveniji je slika dolgo veljala za izgubljeno. Postavitev bo zaokrožilo še več faksimilov, izdaj Poezij in knjig o Prešernu, prav tako slika Maksima Gasparija Mati Slovenija.

Kot je znano, je Zibelnik do doslej neevidentiranih različic rokopisov Prešernovih pesmi letos prišel s pomočjo generalnega konzula Slovenije v Clevelandu Andreja G. Rodeta. Lastnik rokopisov, ameriški Slovenec Evgen Favetti, se je nato aprila odločil, da bo rokopisa podaril Slovenskemu muzeju in arhivom v Clevelandu.

Oba rokopisa sta signirana in dobro ohranjena. Slovo od mladosti je še v bohoričici, Dohtar pa že v gajici. Rokopisa se v posameznih delih razlikujeta od znanih petih oziroma šestih različic obeh pesmi. Slovo od mladosti je iz časa pred prvo objavo v prvi Krajnski čbelici leta 1830, Dohtar pa iz časa po objavi v 4. zvezku Krajnske čbelice leta 1833 in pred cenzurnimi rokopisi Poezij iz leta 1846.

Štiri razstave o slovenski dediščini
Slovenski narodni muzej ima v prihodnjem letu namen v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Washingtonu pripraviti štiri gostujoče razstave, in sicer o Cockti, o zgodovini slovenskih mest, o 25-letnici slovenskega plebiscita in razstavo belokranjskih pisanic. Poleg Prešernove sobe nameravajo odpreti tudi sobo, ki bo opisovala življenje in zgodovino clevelandskih Slovencev.