Foto:
Foto:
Spomenik Ivanu Cankarju pred Cankarjevim domom v Ljubljani je delo kiparja Slavka Tihca.

V osrednji ustanovi za moderno in sodobno umetnost na Štajerskem tako gostijo razstavo enega najpomembnejših slovenskih kiparjev, Prešernovega nagrajenca in mednarodno uveljavljenega avtorja. Na ogled je več kot 140 kipov, zgodnja dela v glini, skulpture iz mavca in kovinske mreže, najbolj tipične Tihčeve varjene skulpture in mobili v poliestru. Ob tej priložnosti so na ogled tudi skulpture iz Skopja in Beograda, ki jih v Sloveniji ni bilo mogoče videti že več kot trideset let.

Opus Slavka Tihca je vnesel v slovensko kiparstvo troje prelomnih novosti: prvi je dojel konstrukcijski princip gradnje skulpture in ga povezal z uporabo novih, sodobnih materialov. Njegov korak od ekspresije oblik in materialov do kinetičnih objektov iz umetne snovi in pozneje opártovskih kontejnerjev se zdi velikanski. Formulo zanj je Tihec poiskal pri klasikih konstruktivizma in jo v dialogu s protagonisti neokonstruktivizma in kinetične umetnosti šestdesetih let postavil za vodilo svojim zrelim kiparskim razmišljanjem in realizacijam. Pregled dogajanj v času novih tendenc, tako v Evropi kot v ZDA, odkrije Tihčevo sočasnost v raziskovanju kinetične umetnosti ter izvirnost v uporabi vode kot prevodnika procesa gibanja. Fenomen širjenja kinetičnih krogov na vodni gladini uporabi Tihec za svoj najambicioznejši spomeniški projekt – Kozaro, ki je ostal nerealiziran tudi v svoji drugi, še monumentalnejši obliki. (Donja Gradina)

Za Tihčevo ustvarjanje so specifične serije oziroma cikli, družine, tematski sklopi. Skupne značilnosti, trendi, posamezniki ali avtor sam so narekovali delovna imena, ki so bila prevzeta že v času nastanka in so v veljavi še danes: listnate, vegetabilne, primarne oblike, semaforji, kontejnerji ... Ti izrazi so uporabljeni tudi v katalogu, ki spremlja rastavo.

Naslovi posameznih kiparskih del se včasih ujemajo z imenom serije, včasih pa tudi ne. Ponekod se razpoznavanje nekoliko zaplete, saj je avtor pogosto spreminjal poimenovanja del. Izbiro imena smo prepustili avtorjem besedil, katalog del pa ponuja naslove po časovnem zaporedju, ki jih je bilo mogoče izpričati ob posameznem delu.

Razstava bo počastila tudi 50-obletnico galerije, obogatili pa jo bodo še film o javnih plastikah, katalog in dejavnosti ob razstavi. Film o Tihčevih skulpturah na prostem je nastal v produkciji RTV-ja Slovenija v režiji Nataše Prosenc.