V Španiji sta si segla v roke župan Šentruperta Rupert Gole in Janez Sirše, direktor slovenskega projektnega partnerja, Mednarodnega inštituta za turizem. Foto: Mednarodni inštitut za turizem
V Španiji sta si segla v roke župan Šentruperta Rupert Gole in Janez Sirše, direktor slovenskega projektnega partnerja, Mednarodnega inštituta za turizem. Foto: Mednarodni inštitut za turizem
Maketa sv. Ruperta
Slovensko gotiko zastopa cerkev sv. Ruperta. Foto: Mednarodni inštitut za turizem

V Zgodovinskem muzeju je na ogled maketa cerkve sv. Ruperta iz Šentruperta na Dolenjskem, ki si jo bodo po Špancih lahko ogledali še Portugalci in Italijani, preden se bo razstava desetih maket gotskih spomenikov in elementov, nastalih v sklopu projekta GOTHICmed, julija ustavila v Ljubljani, nato pa jo lahko pričakujejo še Grki.

Projekt se bo končal še letos
Razstava, ki jo spremlja tudi bogata grafična, besedilna in slikovna predstavitev gotike in posameznih spomenikov, želi opomniti na podobnosti in razlike v gotski smeri na jugu Evrope. Pobudniki in izvajalci projekta, ki se je začel uresničevati novembra 2004, njegovemu sklepu pa bodo nazdravili konec letošnjega leta, so sredstva med drugim dobili tudi v programu Evropske unije Kultura 2000.

Prispevek k prepoznavnosti slovenske dediščine
Ta je sredstva za projekt namenil petim državam, ki so za razstavo skupaj prispevale deset maket, vse pa si bo mogoče ogledati v vseh petih sodelujočih državah. "Zadovoljen, ponosen in vesel sem, da je cerkev sv. Ruperta v obliki modela ter grafične in multimedijske predstavitve vključena v to mednarodno potujočo razstavo. Prispevek Slovenije k razstavi je izjemno pomemben v smislu utrjevanja in poglabljanja prepoznavnosti naše države in njene dediščine v mednarodnem prostoru," se je na odprtju razstave veselil župan Šentruperta Rupert Gole.