Vrata iz 19. stoletja, Gradec pri Žužemberku. Foto: Marko Habič/SEM
Vrata iz 19. stoletja, Gradec pri Žužemberku. Foto: Marko Habič/SEM
Kolaž z razstave. Foto: SEM

Razstavo, ki prikazuje vrata od najstarejših do najsodobnejših primerkov, bo odprl minister za kulturo Uroš Grilc. Obiskovalci si bodo lahko ogledali vrata, ključe - med drugim najstarejši ključ, najden v Sloveniji - in ključavnice. Obenem bodo lahko izvedeli za številne zgodbe o ljudeh, ki so vse našteto izdelali, o tistih, ki so z njimi živeli, o vzponih in padcih družin, o razvoju domov ter o pojmovanju zasebnosti.

Poleg tega so v sklopu razstave na ogled številni interaktivni elementi, s pomočjo katerih se bodo obiskovalci lahko seznanili s postopki obnavljanja in muzejskega restavriranja vrat. Simboliko vrat pa bodo predstavili še z umetniškimi deli priznanih slovenskih umetnikov.

Vrata tudi simbolni prehod
Po besedah avtorice razstave, muzejske svetovalke Polone Sketelj, so vrata simbolni prehod med prostori, svetovi, stanji, med življenjem in smrtjo, med znanim in neznanim, svetlobo in temo, bogastvom in revščino, med vsakdanjim in skrivnostnim in (ali) svetim.

Kot še pojasnjuje Sketljeva, beseda vrata izhaja iz indoevropskega korena uer-, ki pomeni zapirati, pokriti. V različnih jezikih uporabljajo množinsko obliko besede, morda prvotno kot dvojino, saj so vrata pogosto dvokrilna. Kot arhitekturni člen so se vrata izoblikovala v odprtino z okvirjem, s pragom, z vratnim krilom z okovjem.

Vrata nekoč
Najstarejša vrata na Slovenskem so bila pletena ali lesena, masivna, brez poslikav in rezbarij. Imela so lesen okvir in polno vratno krilo, narejeno iz širokih desk, povezanih z utori na pero. Primerki takšnih najstarejših vrat so še ohranjeni na nekaterih gospodarskih poslopjih in stanovanjskih hišah. Večina hišnih vhodnih vrat je bila še v 19. stoletju enokrilnih, odpirala so se v notranjost, medtem ko so bila dvoriščna vrata že v 18. in 19. stoletju dvokrilna. V 18. stoletju so se postopoma uveljavila likovno oblikovana vrata: rezljana, redkeje poslikana in kovana.

"Vrata so del življenja! Dnevno jih srečujemo, jim pripadamo, jih opazujemo, se jih neštetokrat dotaknemo, jih s spoštovanjem, s pričakovanjem, z zadržanostjo, z radovednostjo odpiramo, se za njimi skrivamo ali z njimi razkrivamo ... Imeti vrata pomeni imeti dom, varnost, prostor pripadanja. Vrata vabijo, da jih prestopimo, so pot, prehodi od rojstva do smrti," je zapisala avtorica razstave.