Stavbo Muzeja Lah je zasnoval svetovno priznani arhitekt David Chipperfield, lanski prejemnik prestižne Pritzkerjeve nagrade. Foto: David Chipperfield Architects London
Stavbo Muzeja Lah je zasnoval svetovno priznani arhitekt David Chipperfield, lanski prejemnik prestižne Pritzkerjeve nagrade. Foto: David Chipperfield Architects London

Vlagatelje skrbi, da zaradi dolgotrajnih postopkov pri sprejemanju sprememb občinskega prostorskega načrta (OPN) ne bodo mogli pravočasno urediti okolice novega muzeja sodobne umetnosti na Bledu, uradno poimenovanega Muzej Lah. Predlog je po javni razgrnitvi zdaj v fazi pridobivanja soglasij nosilcev urejanja prostora. Muzej, v katerem bodo na ogled dela svetovno znanih umetnikov, ki jih že tri desetletja zbirata zakonca Igor in Mojca Lah, je sicer v sklepni gradbeni fazi. Sledila bosta notranje opremljanje in postavitev zbirke, so pojasnili v muzeju.

Ureditev dostopa, okolice, muzejskega parka in predvsem parkirišča
Odprtje muzeja bi lahko bilo v roku leta dni, a bi bilo treba pred tem ustrezno urediti tudi dostop, okolico, muzejski park in parkirišče, ki je potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja. "Težko si predstavljamo svečano odprtje muzeja in njegovo delovanje, če ne bo imel urejenega parkirišča in če okolica ne bo urejena. To so osnove," so poudarili v muzeju. Kot so še dodali, bo treba prenoviti tudi dostopno cesto, katere naklon in traso je treba prilagoditi načrtom, ki so bili usklajeni in dogovorjeni ob začetku projektiranja muzeja. Potrebno je tudi urejeno parkirišče za obiskovalce, ki ga mora v skladu z dogovorom zagotoviti občina.

Od sprejetja sprememb OPN-ja odvisna vrsta projektov

Od sprejetja sprememb občinskega prostorskega načrta je odvisna vrsta projektov na Bledu, med drugim tudi največji občinski projekt prihodnjih let, in sicer izgradnja nove oziroma rekonstrukcija obstoječe osnovne šole, poleg tega pa tudi različni projekti urejanja prometne infrastrukture in vlaganj v turistične kapacitete.

Blejski župan Anton Mežan je pojasnil, da bo občina zagotovila 49 parkirnih mest 300 metrov od muzeja, na območju Infrastrukture Bled. Glede nekaterih odprtih vprašanj o ureditvi okolice muzeja pogovori med županom in Muzejem Lah še potekajo. Na obeh straneh so prepričani, da bodo našli rešitve v dobro kraja in muzeja, za katerega se strinjajo, da predstavlja pomembno dodano vrednost Bledu in da potrebuje urejeno okolico.

Nujna prekvalifikacija nekaterih okoliških parcel
Vlagatelji načrtujejo park in manjši trg v okolici muzeja, vendar pa je za ureditev nujno potrebna prekvalifikacija določenih parcel, torej sprejem sprememb občinskega prostorskega načrta, za katerega se v Muzeju Lah bojijo, da je časovno še precej oddaljen, čeprav je občina postopek začela že leta 2016. "Z županom smo v korektnih odnosih, nas pa skrbijo počasni postopki, ki posledično odmikajo odprtje muzeja," so poudarili v muzeju. Dodali so, da se sprejetje sprememb OPN-ja napoveduje že od preteklega leta, a še zmeraj nič ne kaže, da bi končni predlog kaj kmalu lahko šel na sejo občinskega sveta. Bojijo se namreč, da bi se zapletlo pri pridobivanju soglasij nosilcev urejanja prostora za nekatere druge projekte, vključene v predlog sprememb OPN-ja.

Osnutek sprememb OPN-ja je bil pripravljen konec leta 2019. Temu je sledila pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, pri čemer so na občini oktobra 2022 dobili tudi odločbo, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna. Decembra 2022 je bil osnutek dopolnjen. Sledila je javna razgrnitev, ki se je končala aprila lani. Stališča do pripomb in predlogov je občina objavila 9. aprila letos.

Občinska uprava čaka na mnenja nosilcev urejanja prostora
Po besedah blejskega župana je občinska uprava zdaj opravila svoje. Predlog OPN-ja je šel v pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora. "Od nekaterih smo že dobili pozitivna mnenja, nekateri sprašujejo za dodatne informacije, od nekaterih žal še ni odziva. Ampak mi ne stojimo križemrok, temveč jih kličemo in priganjamo," je dejal Mežan. Pojasnil je, da če bi se vsi soglasodajalci držali rokov, bi imeli vsa mnenja že do konca tega meseca. Vendar tega ne more zagotoviti. "Žal se vsi ne držijo rokov tako, kot se jih moramo mi," je povedal Mežan. Dodal je, da upa, da bodo soglasja vseeno prejeli v kar najkrajšem mogočem času.

Župan je napovedal še, da bodo takoj zatem sklicali izredno sejo občinskega sveta in potrdili spremembe OPN-ja. Prepričan je, da bo to le še za formalnost, saj so preostale faze postopka opravili že na prejšnjih sejah. "Tako bomo lahko mi kot občina in vsi investitorji šli novim korakom naproti," je še poudaril župan, ki je prepričan, da bo OPN vsekakor sprejet še v tem letu.