Prav v to smer, v prostor brez objekta, usmerjajo pogled štirje umetniki, ki se predstavljajo v Galeriji Photon.

Andrej Lamut, Teritorij, 2022. Foto: Andrej Lamut/Galerija Photon
Andrej Lamut, Teritorij, 2022. Foto: Andrej Lamut/Galerija Photon

Na razstavi pod naslovom Brez objekta, ki so jo odprli danes in bo na ogled do 9. decembra, svoje delo predstavljajo Jon Žagar, Luka Prijatelj, Andrej Lamut in Jure Goršič. Zadnji je tudi kot kustos postavitve z drugimi avtorji odprl vprašanje praznine in oblikovanja lastne pozicije do te. Povabil jih je, kot preberemo v spremnem besedilu, k opazovanju misli in idej, ki se na podlagi avtorskih odločitev materializirajo na površini fotografije.

Luka Prijatelj, Urphanomen. Foto: Luka Prijatelj/Galerija Photon
Luka Prijatelj, Urphanomen. Foto: Luka Prijatelj/Galerija Photon
Jon Žagar, Kvartir I. Foto: Jon Žagar/Galerija Photon
Jon Žagar, Kvartir I. Foto: Jon Žagar/Galerija Photon
Jure Goršič, Duh na odru. Foto: Galerija Photon
Jure Goršič, Duh na odru. Foto: Galerija Photon

Praznina omogoča ustvarjalcem, da se posvetijo notranjim vzgibom za ustvarjanje, kar je navsezadnje izhodiščna točka vsakega umetnika. "Ker si mora njegova generacija ta čas (in prostor) ponovno izboriti, je to ne samo umetniško, ampak tudi politično delo," še beremo ob razstavi.

Razstava Brez objekta predstavlja prototip fotografskega delovanja in načina razstavljana, kjer ni prisotnega rigidnega programa in strukture. "Umetniki, vključno z njim, oblikujejo dela iz njihove lastne želje in ne iz želje 'velikega drugega'. Tak mehanizem omogoča razkroj hermetičnega sistema in s tem 'spregled' – prikaz fotografske produkcije, ki je drugače ne bi videli. Ukvarja se z umetnostjo svobode izraza in s subjektivnimi interesi ustvarjalcev, ki nimajo funkcije zunaj umetnosti same." S tem se projekt odmika od poskusov ustvarjanja, "ki se deklarirajo za umetnost, hkrati pa posegajo v oblike človekovega delovanja (politika, oglaševanje, arhiviranje), ki so umetnosti zunanje".