Katerina Burlina je avtorica mlajše generacije likovnih umetnikov, ki v zadnjem času delujejo v Izoli. Prihaja iz Ukrajine, kjer je leta 2000 doštudirala na kijevski Akademiji za likovno umetnost. Pred prihodom v Slovenijo pred dobrim desetletjem je razstavljala po različnih evropskih mestih.

Harlekini – tako je razstava tudi naslovljena – so karakterno neopredeljeni, vendar v avtoričini priljubljeni razpotegnjeni formi predstavljeni kot pozitivna bitja. Foto: visitkoper.si
Harlekini – tako je razstava tudi naslovljena – so karakterno neopredeljeni, vendar v avtoričini priljubljeni razpotegnjeni formi predstavljeni kot pozitivna bitja. Foto: visitkoper.si

Njeno umetniško delo, ki ima dokaj klasični izvedbeni značaj, saj se v osnovi opira na slikarstvo in kiparstvo tradicionalnega tipa, je po v izvedbi likovno kakovostno, vsekakor pa izjemno v vsebinsko izraznih opredelitvah, ocenjuje likovni krik Dejan Mehmedovič. Burlina pa je po njegovih besedah likovnica, ki v svojem delu odkriva svet realnega skozi pravljično poetični diskurz. "Njene podobe so pripovedne v nevsakdanjem gibanju med epiko in liriko. Vidimo jih kot zgodbe fantastičnih svetov v prostoru resničnega. In tu je v ospredju iskanje lepote v čudežu podobe," je zapisal.

Harlekini – tako je razstava tudi naslovljena – so karakterno neopredeljeni, vendar v avtoričini priljubljeni razpotegnjeni formi predstavljeni kot pozitivna bitja. Njene podobe oddajajo določeno vedro, veselo vzdušje, ki skozi skrivnostno ozadje vodi v prijetno doživetje.

Izvedbeno se Burlina izraža v izdelavi nenavadnih figur iz blaga, volne, vezenin, papirja, kartona in drugih materialov.

Kaj je mokulit?
Pričujoča razstava vključuje tudi serijo grafičnih del v nevsakdanji tehniki mokulita, "lesni litografiji". Gre za grafično tehniko ploskega tiska, ki pa v lastni formi izpostavlja izrazito arhaizirano pripovednost. Izhodiščni slikarkin izrazni likovni element je linija oziroma risba. Že omenjena razpotegnjenost forme in ustrezno senčenje mehčata precej trden karakter linijske osnove, ki se v črno-beli izvedbi razteza kot prepleten niz figur in upodobljenih prizorišč, je še zapisal Mehmedovič.