Med družabnimi igrami med drugim najdemo igre Ivanc kviz, Ivanova avantura, Beg po Ljubljani, Cankarija, Mati, kufe, Knjižni molj in IziDor. Foto: Erazem Paravinja
Med družabnimi igrami med drugim najdemo igre Ivanc kviz, Ivanova avantura, Beg po Ljubljani, Cankarija, Mati, kufe, Knjižni molj in IziDor. Foto: Erazem Paravinja

Na katedri za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške fakultete, kjer je projekt nastal, sicer letno izvedejo več projektov, ki so vezani na kulturna in druga dogajanja v slovenskem prostoru.

Družabne igre Cankar ne jezi se so danes odprli v obliki razstave v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu. Foto: Erazem Paravinja
Družabne igre Cankar ne jezi se so danes odprli v obliki razstave v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu. Foto: Erazem Paravinja

Med študenti in mentorji ter katedro in trgom
Z njimi krepijo sodelovanje med študenti in mentorji ter katedro in trgom, pravijo na oddelku. "So tudi tisti del študijskega procesa, pri katerih študenti združujejo znanje, pridobljeno pri različnih predmetih, ter ga smiselno povežejo v celoto, v izdelek." Letos so izdelke že predstavljali na razstavah Konvergence, Simpozij ter universitas.

Družabne igre Cankar ne jezi se so danes odprli v obliki razstave v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu. Postavitev so po krstni predstavitvi v atriju ZRC-ja SAZU-ja v Ljubljani junija lani predstavili tudi že na Hrvaškem v Slovenskem domu KPD Bazovica na Reki v novembru in v knjižnici Bogdana Ogrizovića v Zagrebu, kjer je bila na ogled v decembru.

Med družabnimi igrami med drugim najdemo igre Ivanc kviz, Ivanova avantura, Beg po Ljubljani, Cankarija, Mati, kufe, Knjižni molj in IziDor. Na fakulteti opisujejo, da so primerne za igralce vseh starosti. Vsebinsko se razlikujejo glede na kreativne domislice študentov. "Nekatere so bolj, spet druge manj zahtevne, medtem ko nekatere s svojo vsebino ali imenom le navihano asociirajo na Ivana ali Izidorja Cankarja."

V projekt je bilo v sklopu treh študijskih predmetov vključenih 80 dodiplomskih in podiplomskih študentov. Foto: Erazem Paravinja
V projekt je bilo v sklopu treh študijskih predmetov vključenih 80 dodiplomskih in podiplomskih študentov. Foto: Erazem Paravinja

80 študentov v sodelovanju z ZRC-jem SAZU-jem
V projekt je bilo v sklopu treh študijskih predmetov vključenih 80 dodiplomskih in podiplomskih študentov, ki so v sklopu projekta sodelovali z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Predavatelji Marijan Dović, Marjetka Golež Kaučič, Luka Vidmar in Ana Perović so jim Ivana in Izidorja Cankarja predstavili z drugačnih zornih kotov, s čimer so študentom omogočili kreativno in inovativno razmišljanje pri vsebinah iger. S projektom je študentom pomagala še Katja Malovrh Rebec, avtorica družabne namizne igre deepock.

V okviru predmeta Načrtovanje pisav so si študenti v Narodni in univerzitetni knjižnici Ljubljana ogledali Cankarjeve rokopise, nato pa pod mentorstvom Naceta Pušnika razvijali pisave s serifi, ki vsebujejo pridih obdobij, v katerih sta Cankarja, povezana tako s poezijo kot tudi prozo, ustvarjala.

Izdelali so prototipe in jih preizkušali v krogu sorodnikov, prijateljev in znancev. Foto: Erazem Paravinja
Izdelali so prototipe in jih preizkušali v krogu sorodnikov, prijateljev in znancev. Foto: Erazem Paravinja

Igre so študenti zasnovali pod mentorstvom Urške Stankovič Elesini, Urške Vrabič Brodnjak in Janija Toroša. Izdelali so prototipe, jih preizkušali v krogu sorodnikov, prijateljev in znancev ter na podlagi mnenj ustrezno dopolnjevali do končnih izdelkov. Igre so opremljene z ilustracijami, natančnimi navodili ter številne med njimi tudi z zanimivimi kreativno oblikovanimi elementi - denimo 3D-tiskanimi ali kar ročno izdelanimi figuricami in igralnimi polji.

Razstava bo v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, dislocirani enoti Tehniškega muzeja Slovenije, na ogled do 3. marca 2019.