Arjan Pregl, Ikarjev padec, 2023, olje na platnu. Foto: Galerija Y
Arjan Pregl, Ikarjev padec, 2023, olje na platnu. Foto: Galerija Y

Umetnikova sveža produkcija bo od danes zvečer na ogled na prvi samostojni razstavi v Preglovi matični Galeriji Y. Pod naslovom Lepa reč! predstavlja umetnik tri cikle – Jedke jedkanice, Kolateralne slike in Podobe, ki prihajajo. Zadnje predstavljajo osrednji del razstave – gre za dela, ki jih Pregl razvija zadnji dve leti. Kot ob postavitvi zapiše kustosinja Maša Žekš, se serija v nasportju s slikarjevo siceršnjo prakso načrtovanja in vnaprejšnjega zakoličevanja serij še vedno spontano razvija in preseneča v svoji nepredvidljivosti in hkratni kontinuiteti.

"Dela na razstavi povezujejo jasne, a med seboj večkrat kontradiktorne reference na specifične umetnine poznanih mojstrov, mnogovrstno ikonografijo (tudi v navezavi na slovenski prostor) in razumevanje medija slikarstva kot takega. Kljub nekaterim jasnim navezavam na že obstoječe likovne podobe in njihov simbolizem, se dela v svoji dvoumnosti in ironiji nanašajo na sodobnost in pereča, aktualna protislovja družbe," še zapiše kustosinja.

Arjan Pregl, Krokar, 2023, olje na platnu. Foto: Galerija Y
Arjan Pregl, Krokar, 2023, olje na platnu. Foto: Galerija Y
Arjan Pregl, Ditka, 2023, jedkanica. Foto: Galerija Y
Arjan Pregl, Ditka, 2023, jedkanica. Foto: Galerija Y

Največja slika na razstavi je Ikarov padec (2023), ki mitološko zgodbo ponazori z naslonom na dve veliki deli – na Veliki val Kanagawe (1831) – japonskega grafika Katsushikaja Hokusaija in obenem na Ikarja Pietra Bruegla st. (ok. 1560). V ozadju pa zvenijo tudi žareče sfere Marka Rothka. Tu so še reference na Tisnikarjeve krokarje, na brutalnost Artemisie Genthileschi in Duchampovo Fontano.

Serija Kolateralne slike so na neki način stranski produkt avtorjevega dela z oljem. Na razstavi so predstavljene kot stalna posledica preciznega in zamudnega načina dela na večjih slikah. "Ostanki barve na klasičnem majhnem formatu nudijo vpogled v sproščeno slikarsko gesto in v obliki naključnih madežev nastopajo kot abstraktni spodbujevalci domišljije. S svojo slikarsko igrivostjo in naključnostjo poglobijo kontrast, ki se vije skozi celotno razstavo: živahne, optimistične barve, ki slikajo temačno vsebino, hitro ustvarjanje osnovnih risb, a dolgotrajno nanašanje barv na platno, neobremenjeno koncipiranje idejnih prebliskov in njihov premišljen dialog z zgodovino umetnosti," beremo v besedilu Maše Žekš. Naslov Lepa reč! pa, kot zapiše, pod krinko domačega frazema tolmači avtorjev pristop k upodabljanju protislovja sveta, hkrati pa ga vrednoti na zanj značilen dvoumen način.

Razstava bo v Galeriji Y na ogled do 1. decembra.

Arjan Pregl (1973) je leta 1998 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pod mentorstvom profesorice Metke Krašovec in profesorja Bojana Gorenca. Leta 2001 je na isti akademiji zaključil magistrski študij slikarstva pod mentorstvom profesorja Gorenca. Zadnji semester magistrskega študija slikarstva je obiskoval na IUP Indiana University of Pennsylvania (ZDA). Nato je vpisal magistrski študij grafike pod mentorstvom profesorja Lojzeta Logarja. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, ilustracijo, pisanjem in pedagoškim delom (uči na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, na Akademiji umetnosti Nova Gorica in na Pedagoški fakulteti Maribor). Živi in dela v Ljubljani.

Razstava Arjana Pregla v Galeriji Y