Foto: BoBo
Foto: BoBo

Prav tako so svetniki z 12 glasovi proti in 11 za zavrnili kandidata za poslovodjo Obalnega tehnološkega sklada - Nika Gamulina.

Imenovanje direktorja obalnih galerij je bilo že na dnevnem redu zadnje redne seje, ki je zaradi nepotrditve dnevnega reda niso izpeljali.

Današnjo sejo, ki je na svojem dnevnem redu predvidela zgolj kadrovske zadeve, je Zadković sklical, ker se je danes iztekel mandat dosedanji direktorici obalnih galerij Jelki Pečar. Obenem pa bi bilo brez imenovanje poslovodje tehnološkega sklada ogroženo njegovo poslovanje.

Obalne galerije Piran vidim kot bodočo referenčno ustanovo za digitalizirano in večplastno medijsko naravnanost vseh razvojnih dejavnosti, ki bodo v podporo tako našim ustvarjalcem kot domači in obči javnosti.

-

Ambrožič Verderberjeva je v svoji predstavitvi navedla, da je umetnost v zadnjih dveh desetletjih zdrsnila v povsem novo fazo gospodarskega življenja in kreativne industrije, sama pa je preučevala posledice teh globokih in neustavljivih sprememb.

"Obalne galerije Piran vidim kot bodočo referenčno ustanovo za digitalizirano in večplastno medijsko naravnanost vseh razvojnih dejavnosti, ki bodo v podporo tako našim ustvarjalcem kot domači in obči javnosti," je dodala kandidatka ter ocenila, da si morajo obalne galerije privoščiti bolj ambiciozne cilje.

Zadković "doživel veliko pritiskov in podtikanj"
Zadković je pred predstavitvijo izrazil prepričanje, da bodo svetniki glasovali za strokovnost, med samo razpravo pa je večkrat poudaril, da je občinsko vodstvo pri izbiri kandidatke sledilo zgolj stroki. Ob tem je zavrnil očitke o političnem kadrovanju in dodal, da je sam v zvezi s to točko dnevnega reda doživel veliko pritiskov in podtikanj. Naštel je reference kandidatke, ki je med drugim doktorska raziskovalka in štipendistka liverpoolske univerze, vodila oz. sodelovala pa je pri številnih projektih, vključno s paviljonom na Beneškem bienalu.

K imenovanju Ambrožič Verderberjeve je občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dala negativno mnenje. Marko Juriševič (SD) je danes celo predlagal, da se občinskim svetnikom omogoči glasovanje o kandidatki Dušanki Đukić, ki je prav tako prišla v ožji izbor za direktorsko funkcijo, a je za razliko od Verderberjeve dobila pozitivno mnenje sveta zavoda, vendar je župan ni predlagal v imenovanje.

Juriševič navaja, da so svetniki dobili na mizo nejasno in zavajajočo vsebino, saj ni bilo jasno, kdo je prejel pozitivno mnenje sveta zavoda in kdo ne. Prav tako k prvotni dokumentaciji ni bilo priloženo mnenje sveta delavcev.

"Iz tega smo razbrali, da je tak sklep, kot je bil oblikovan, zavajajoč. Ko smo to razkrili, smo predlagali svoj protisklep s kandidatko, ki je šla skozi razpisni postopek, bila izbrana v ožji izbor, bila predlagana svetu zavoda Obalnih galerij Piran, ki je podal pozitivno mnenje le za njo, in to soglasno," je poudaril svetnik SD in izpostavil, da postopek imenovanja direktorja obalnih galerij ni bil transparenten.

Občinski svet je glasoval tudi o imenovanju poslovodje družbe Obalni tehnološki sklad. Izmed štirih prispelih vlog je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja povabila kandidate na razgovore in med njimi predlagala Nika Gamulina. Zadković je tudi pri predlaganju Gamulina izpostavil strokovnost izbire in navedel kandidatove reference kot doktorja znanosti in univerzitetnega raziskovalca. Svetniške razprave ni bilo. Za Gamulina pa je glasovalo le 11 svetnikov, 12 jih je bilo proti.

V obeh primerih je zdaj pričakovati ponovitev postopkov o imenovanju, v vmesnem času pa bo župan Zadković na obe funkciji najverjetneje imenoval vršilca dolžnosti.