Foto: FSF
Foto: FSF

Zadković je kljub enajstim prijavljenim kandidatom, izmed katerih so se v ožji izbor uvrstili štirje, razveljavi razpis za novega direktorja Avditorija Portorož. Kot so v soboto poročale Primorske novice, se bo zdajšnja direktorica Dragica Petrovič decembra upokojila, kot vršilec dolžnosti direktorja pa bo krmilo Avditorija začasno prevzel Borut Bažec, ki je tam zaposlen že dolga leta.

Na piranski občini pravijo, da bo Bažec vedejevsko funkcijo opravljal samo v obdobju, ko bo širjenje bolezni covid-19 onemogočalo njegovo normalno delovanje. "Vsekakor bo temu sledil nov razpis za direktorja Avditorija Portorož," so dodali.

: Obalne galerije Piran
: Obalne galerije Piran

O imenovanju Mare Ambrožič Verderber bo občinski svet odločal na četrtkovi seji. Kot izhaja iz gradiva k omenjeni seji, se je na razpis za direktorja obalnih galerij prijavilo 11 kandidatov. Tri kandidatke so bile povabljene na osebni razgovor. Ena kandidatka je pozneje svojo prijavo umaknila, preostali dve pa sta po mnenju sveta zavoda imeli potrebne kompetence, ustrezen program in vizijo razvoj zavoda, vendar je svet zavoda podal pozitivno mnenje le h kandidaturi ene kandidatke.

Župan je nazadnje občinskemu svetu predlagal imenovanje Mare Ambrožič Verderber. Ta je, kot je navedeno v gradivu, na pogovoru pri županu svoj program in vizijo predstavila bolje od drugih, poleg tega pa izkazuje poglobljeno poznavanje področja dela javnega zavoda in ima bogate mednarodne izkušnje.