Mileno Usenik privlači estetika poparta. Foto: MMC RTV SLO
Mileno Usenik privlači estetika poparta. Foto: MMC RTV SLO
Letos dve priznanji, ena nagrada in kar dve nagradi za življenjsko delo Riharda Jakopiča

Optična umetnost kot kritika družbe
Akademska slikarka Milena Usenik (1934) je študirala na ljubljanski likovni akademiji. S svojimi deli se je predstavila na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Prejela je več priznanj in nagrad.

Med letoma 1971 in 1976 je uvedla inovativno združevanje principov optične umetnosti in principov poparta, ki je v Jugoslaviji nastajal v popolnoma drugačnih socialnih, širših družbenih in političnih razmerah kot v zahodnem svetu. Njene stvaritve predstavljajo kritiko potrošniške družbe in njene reprezentacije.

Novi realizem in popart
Akademski slikar in likovni pedagog Franc Novinc (1938) je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, leta 1986 je bil na isti akademiji izvoljen za docenta, leta 1991 za izrednega in leta 1996 za rednega profesorja in je poučeval do upokojitve leta 2012.

Prejel je več nagrad, med njimi leta 1973 Župančičevo nagrado mesta Ljubljana in leta 1984 nagrado Prešernovega sklada.

Novinc se je na začetku svoje ustvarjalne poti v okviru ekspresivne figuralike in novega realizma pridružil mladim slovenskim popartistom in se nato po krajšem obdobju erotične tematike povsem posvetil krajini.

V 60. in 70. letih preteklega stoletja je zaradi raziskovanja svetlobe, prostora in barve postal eden vidnejših t. i. novokrajinarjev, slikarjev, ki so slovensko tradicijo upodabljanja krajine prevrednotili in obogatili z novimi likovnimi izrazi.

Franc Novinc: Koridor v naravi (1973) Foto: Sloart
Franc Novinc: Koridor v naravi (1973) Foto: Sloart

Figuralik in kolorist
Silvester Plotajs Sicoe (1965) je diplomiral na likovni akademiji v Ljubljani in tam nadaljeval podiplomski študij slikarstva ter grafike.

Študijsko se je izpopolnjeval na Nizozemskem. Prejel je več nagrad, med njimi drugo nagrado majskega salona ZDSLU-ja in Jakopičevo priznanje.

Silvester Plotajs Sicoe, akademski slikar in grafik

Navdušen je nad nemškim ekspresionizmom, je figuralik in kolorist, ki ostaja zavezan štafelajski sliki. Vsebinsko upodablja kaotičnost sočasnega urbanega sveta in idole množične kulture.

Slika v čistih, živih, močnih barvah z energično potezo čopiča. Slike so večinoma velikih formatov. Pri interpretaciji sveta je zavezan lastni umetniški svobodi. Piše tudi pesmi in kratka poetična besedila.