Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov s svojim pismom podpore opozarja na status avtorja - bodisi kustosa znotraj institucije ali gostujočega - ki mora biti po njihovih besedah zaščiten.

Kustos Andrej Medved na odprtju razstave Momental-mente. Foto: Dejan Habicht, Moderna galerija
Kustos Andrej Medved na odprtju razstave Momental-mente. Foto: Dejan Habicht, Moderna galerija

"Kustos je strokovnjak, ki stoji za svojim izborom"
Kot so zapisali, mora biti "status avtorja razstavnega projekta, bodisi da gre za kustosa, ki je delavec v okviru določene umetnostne institucije, bodisi da gre za kustosa, ki v taki instituciji gostuje kot zunanji sodelavec, zaščiten, in sicer kot strokovnjak, ki stoji za izborom, če gre za skupinsko ali samostojno razstavo, z vso svojo strokovno kompetenco, ki jo izkazuje tudi s teoretskim, utemeljenim pisnim zagovorom".

Status gostujočega kustosa se je uveljavil že v drugi polovici minulega stoletja, "ko ga je tudi pri nas začela priznavati večina uradnih umetnostnih institucij: z izborom takega kustosa se je samo še dodatno obogatil javni razstavni program in na tak način se je uradna institucija tudi odprla navzven za obogatitev in izmenjavo tako pragmatičnih kot po drugi strani visoko teoretskih izkušenj", je v pismu podpore pojasnil Umetniški svet ZDSLU-ja.

Sorodna novica "Takšno predstavljanje umetnic in umetnikov je nesprejemljivo, diskriminacijsko in zato nedopustno"

Sporni okrasni pridevki so bili odstranjeni
Kot poudarjajo v ZDSLU-ju, to pojasnilo pišejo v zaščito kritiškega kolega Medveda ob njegovem projektu Momental-mente v Moderni galeriji. Očitek dela zaposlenih v galeriji v javnem pismu je med drugim, kot so spomnili, da "ima takšno preprosto tolmačenje sodobnih umetniških praks daljnosežne posledice za mišljenje o umetnosti, saj jo vrača v konservativno polje zasebnega užitka in ji tako omeji širšo kulturno ali nasploh družbeno relevantnost".

"Če se je s tem mislilo na označevanje posameznih umetnikov in umetnic ob njihovih eksponatih s pridevniki, ki so bili zapisani kot prvo občutje za njihov umetniški izraz, ki pa so bili že dan po otvoritvi odstranjeni, da ne bi koga zavajali v smislu prej navedenega očitka dela zaposlenih v galeriji, potem jim je bilo, še preden so razposlali svoje pismo, zadoščeno. Ni pa dobil svojega zadoščenja gostujoči kustos, ki je sicer pripravil bogat in raznovrsten avtorski projekt aktualne in aktivne slovenske umetniške generacije," so opozorili v ZDSLU-ju.

"Poleg te generacije pa se dejansko solidariziramo z zaščito svobodnega in gostujočega kustosa v njegovem delovanju večina umetniških ustvarjalcev, ki smo združeni v regijskih društvih in skupaj v naši krovni organizaciji," so še zapisali.

S pismom podpore želijo, kot so zapisali, opozoriti in preprečiti, da bi se take konfliktne situacije znotraj zlasti nacionalne institucije za sodobno umetnost ponavljale in pod t. i. okriljem stroke, "zavajale tisto javnost, ki sicer po obiskih razstavnih projektov z notranjim zadovoljstvom ob ustvarjalnih umetniških dosežkih odhaja iz razstavnih prostorov".

Sorodna novica V Moderni galeriji najaktualnejši slovenski slikarji in slikarke

Razstavo Momental-mente: žive slike, ki prinaša dela 17 sodobnih slovenskih slikark in slikarjev po izboru Andreja Medveda, so v Moderni galeriji odprli konec septembra. Nekaj dni po odprtju je več strokovnih sodelavcev Moderne galerije na medije naslovilo pismo, v katerem so se javno distancirali od razstave. Po njihovem mnenju postavitev predstavlja nesprejemljivo prakso posredovanja vedenja, predstavljanja in interpretiranja umetnosti; zaznali so tudi diskriminacijo na podlagi spola pri obravnavi predstavljenih umetnikov. Sporno se jim je zdelo obračunavanje s preteklim delom muzeja – v uvodnem besedilu razstave Medved namreč piše, da je osrednje nacionalno razstavišče krivo za večdesetletno zatrtje slikarskega metjeja.

Direktor Moderne galerije Aleš Vaupotič je na kritike takrat odgovoril, da niso imele "razumne utemeljitve".