S tem gibanjem se ukvarja intermedijska umetnica Robertina Šebjanič, ki na razstavi v Galeriji Kresija prinaša sporočilo o solidarnosti v sobivanju z vsemi človeškimi bitji in ekosistemi.

Foto: Maša Pirc
Foto: Maša Pirc

Na razstavi Linija | +1233 m -1233 m prikazuje zvočnost morja v navpičnem pasu globoko pod in nad gladino, z naslovom pa naslavlja eno najglobljih točk v južnem Jadranu.

Umetnica je poznana po raziskovalnih zvočno-vizualnih delih, s katerimi spodbuja k razmisleku o vplivu človeka na morja. Tokratno poetično zvočno-vizualno delo vabi k potopitveni izkušnji doživljanja razstave. Delo je nastalo v okviru programa galerije Steklenik, ki z zvočnimi raziskavami narave in okolja povezuje umetniške in znanstvene prakse ter raziskuje področja bioakustike, zvočne ekologije in zvočne umetnosti.

V novem projektu izhaja umetnica iz selitvene poti, ki v morskem svetu poteka dnevno in sezonsko, kar pomeni neprestano sinhronizirano gibanje med površinskimi in globokimi plastmi oceana. Jedro predstavljenega intermedijskega dela tvori koncept empatije in solidarnosti v sobivanju z entitetami, ki so več kot človeške.

Delo je oblikovano iz nabora podatkov o temperaturi, slanosti in trdoti voda južnega Jadrana v zadnjih 30 letih ter meritev, ki jih je umetnica izvedla med letoma 2021 in 2022 ter preučila s pomočjo sodelavcev Inštituta za morske in obalne raziskave Univerze v Dubrovniku ter strokovnjakinje za umetno inteligenco Tanje Minarik. S sonifikacijo podatkovnih baz bio-geo-kemičnih vplivov na dnevne vertikalne migracije, pridobljenih z različnimi instrumenti daljinskega zaznavanja, in z uporabo lastnih zvočnih posnetkov, pridobljenih pod in nad vodno gladino, umetnica razkriva neraziskana sonorična okolja morskih globin in jih v dialogu prepleta z zračnostjo krajine nad morsko gladino.

Robertina Šebjanič je intermedijska umetnica, ki pri svojem delu prepleta umetnosti, tehnologije in znanosti. Njeni projekti obravnavajo biološko, (geo)politično in kulturno realnost vodnih okolij ter raziskujejo vpliv človeštva na druge organizme. Svoje koncepte pogosto realizira v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, zato njeni projekti utelešajo interdisciplinarnost in neformalno integracijo. Njena dela so bila večkrat nagrajena. Redno razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah na domačih in tujih prizoriščih.