Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Viniški most je vključen v seznam osnutka sporazuma med vladama Hrvaške in Slovenije o upravljanju, vzdrževanju, obnovi in nadomestni gradnji premostitvenih objektov na državni meji. Vlada si bo okrepljeno prizadevala za njegovo čimprejšnjo uskladitev, je vlada zapisala v odgovoru na vprašanje poslanke SDS-a Anje Bah Žibert.

Na to temo potekajo intenzivna meddržavna pogajanja, sklenitev sporazuma pa je eden od pogojev za začetek gradbenih del, so še pojasnili na vladi. Poleg tega bo treba izdelati in uskladiti projektno dokumentacijo z vsemi potrebnimi soglasji oz. mnenji ter obojestransko urejenimi zemljiškoknjižnimi razmerji na pripadajočih zemljiščih.

Upravljavec objekta se strinja z ugotovitvami, da je most v slabem stanju in da nujno potrebuje prenovo. Dejavnosti zanjo so že stekle. Predvidena je prenova premostitvenega objekta z rekonstrukcijo ceste v območju gradbenih posegov z navezavo na most in ureditev Kolpe na območju premostitve.

V izdelavi je projektna dokumentacija oz. projekt za izvedbo. Stekel je postopek pridobivanja vodnih soglasij pristojnih obeh držav. Med izdelavo projektne dokumentacije so sicer zaradi poslabšanja stanja objekta junija lani izdelali "kontrolno analizo nosilnosti premostitvenega objekta ob upoštevanju njegovega materialno-tehničnega stanja".

Na podlagi tega so se odločili, da bodo omejitev prehoda vozil z največ 7,5 tone skupne mase ohranili za največ dve leti. Če prenove medtem ne bodo začeli, bo treba analizo ponoviti. Z njenimi izsledki so seznanili hrvaško pristojno ministrstvo, hrvaške kolege pa so hkrati pozvali k čimprejšnji ustrezni prilagoditvi prometne signalizacije na hrvaški strani mosta, so zapisali na vladi.

Načrtovano prenovo "dotrajanega objekta" je maja 2021 potrdila tudi direkcija za infrastrukturo. Za rekonstrukcijo viniškega mosta oz. za projekt pridobitve gradbenega dovoljenja in za projekt za izvedbo izdelujejo projektno dokumentacijo, vrednost naložbe pa so takrat ocenili na približno milijon evrov.