Vizjak je pri tem meril tako na problem vodnega vira z nahajališčem endemične črne človeške ribice v črnomaljskem zaledju kot na zavarovanje preostalih vodnih virov belokranjskega plitvega krasa v sosednjih občinah Metlika in Semič.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je v Črnomlju srečal z župani belokranjskih občin. Foto: Ministrstvo za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je v Črnomlju srečal z župani belokranjskih občin. Foto: Ministrstvo za okolje in prostor

Gre predvsem za odvajanje odpadnih voda na območjih, na katerih težav zaradi neizpolnjevanja pogojev ni mogoče reševati s sofinanciranjem po dogovoru za razvoj regij oz. z drugimi viri in evropskimi skladi.

To so torej zaselki, ki glede na premajhno številčnost prebivalstva – manj kot 2000 populacijskih enot – ne izpolnjujejo meril za takšno rešitev. Zato bodo preučili možnost za spremembo meril, še posebej v črnomaljskem primeru, saj je to posebno območje z zavarovanim regijskim vodnim virom in naravovarstveno posebnostjo.

Vizjak se strinja s pobudo belokranjskih županov, da je treba to belokranjsko težavo reševati celovito. "Te specifike narekujejo izjemo od uveljavljenih pravil," je nadaljeval minister, ki se je zavezal, da bodo s strokovnimi sodelavci okoljskega ministrstva dodatno preučili merila in pregledali, ali so mogoče izjeme pri zagotovitvi sofinanciranja.

Srečanje z Grabrijanom, Kavškom, Kambičevo in Zevnikom
Vizjak je današnji delovni obisk začel z direktorjem Krajinskega parka Kolpa Borisom Grabrijanom, nato se je pogovarjal s črnomaljskim županom Andrejem Kavškom, z njegovo semiško kolegico Polono Kambič in metliškim županom Darkom Zevnikom.

Razvojne težave Bele krajine: varstvo vodnih virov, tretja razvojna os, pridobivanje evropskih sredstev
Na črnomaljski občini so med drugim govorili o razvojnih izzivih Bele krajine, o varstvu tamkajšnjih vodnih virov, težavah gradnje tretje razvojne osi in pridobivanju evropskih sredstev.

Za ogroženo belokranjsko črno človeško ribico je največja nevarnost človek

Minister ob nahajališču črne človeške ribice
Minister je obiskal tudi kmetijo Zupančič ob izviru Jelševniščice pri Črnomlju, ki je znan kot eno od treh do zdaj odkritih belokranjskih nahajališč črne človeške ribice. Tam se je seznanil z delovanjem nedavno vzpostavljenega informacijskega središča, sestal pa se je tudi s predstavniki belokranjskega okoljskega društva Proteus.

Položen temeljni kamen za večstanovanjski objekt v Črnomlju
Okoljski minister je obisk sklenil z udeležbo na slovesnosti s polaganjem temeljnega kamna za večstanovanjski objekt v Črnomlju, v katerem bo tudi 30 stanovanj, ki jih bo odkupil Stanovanjski sklad RS.

"Menim, da je ta projekt eden izmed pomembnejših, ki omogoča in spodbuja skladnejši regionalni razvoj. V Sloveniji bomo lahko s pomočjo takšnih projektov boljše živeli – ne samo v urbanih območjih, ampak tudi izven, kot je na primer prav Bela Krajina," je, kot so sporočili iz stanovanjskega sklada, dejal Vizjak. Poudaril je, da bo pristojno ministrstvo spodbujalo zakonodajo, ki bo v nadaljevanju bolj pozdravljala najemniški trg.

Remec: Stanovanjski sklad pridobil 30 od 48 stanovanj
Slovesnosti se je udeležil tudi direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec in izrazil zadovoljstvo, da je skladu uspelo pridobiti 30 od 48 stanovanj v večstanovanjskem objektu. Objektu pripada 69 parkirnih mest, velikost stanovanj pa se giblje med 40 in 75 kvadratnih metrov, razen v terasni etaži, kjer so nadstandardna stanovanja večjih površin.

Lokacija je, kot so zapisali na skladu, odlično izhodišče za sprehode in športne dejavnosti v naravi, hitro dostopna pa je tudi mestna obvoznica. "Poleg je tudi dom starejših občanov in možnost koriščenja servisnih storitev," je dodal Remec.