Dravograjski proračun predvideva za 14,3 milijona evrov prihodkov in 15,9 milijona evrov odhodkov. Foto: BoBo
Dravograjski proračun predvideva za 14,3 milijona evrov prihodkov in 15,9 milijona evrov odhodkov. Foto: BoBo

V obmejnih Libeličah si že več let prizadevajo za gradnjo nove večnamenske dvorane, kjer bi pod isto streho združili gasilski dom, telovadnico za šolo in vrtec, oder za kulturno društvo in prireditveni prostor.

Krajani so že določili zemljišče v središču kraja in se z lastniki tudi že dogovarjali za odkup. Lastnica največjega dela zemljišča, ocenjenega na 39.000 evrov, je Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, ki je občini pripravljena prodati zemljišče, a do dogovora doslej še ni prišlo, občina pa tudi letos ne načrtuje tega nakupa. Kot so sklenili na zboru občanov, pričakujejo, da bo občina potrebno zemljišče odkupila v letu 2020.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Libeliče in občinski svetnik Liste Libeliče Jože Pšeničnik je povedal, da se o gradnji večnamenske dvorane pogovarjajo že od leta 2015 in so zelo razočarani, ker občina nakupa zemljišča ni predvidela v letošnjem načrtu razvojnih programov.

"A nekdo mora izvršiti sklepe ali zbora krajanov ali občinskega sveta," je poudaril Pšeničnik in spomnil na več v preteklosti že sprejetih dogovorov glede dvorane, ki pa se ne izvršijo, zato se v Libeličah počutijo kot drugorazredni občani.

Povedal je še, da si nove večnamenske dvorane že več let želijo tudi zaradi pomembnih prihajajočih obletnic, to je 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva v letu 2021 in 100-letnice ponovne priključitve Libelič domovini v letu 2022.

Županja občine Dravograd Marijana Cigala pravi, da denarja za gradnjo večnamenske dvorane ni, poleg tega bi lahko telovadnico po njenih besedah uredili na občinskem zemljišču poleg šole. V pogovoru je poudarila še, da mora občina skrbeti za enakomeren razvoj celotne občine in da je v zadnjih 13 letih za naložbe na območju krajevne skupnosti Libeliče, ki šteje 580 krajanov, občina namenila 2,3 milijona evrov.

Nezadovoljni Podgrajčani

V Dravogradu so sicer nezadovoljni tudi prebivalci zaselka Podgrad, ki si želijo rekonstrukcije ceste. Vendar županja pravi, da bodo letos v okviru urejanja vodovoda uredili cesto na Robindvoru, cesta v Podgradu pa bo predvidoma končana prihodnje leto, pri čemer pa za načrte doslej še niso dobili soglasij vseh lastnikov zemljišč. Zbor občanov z območja Podgrada bo, kot je napovedala županja, 20. marca.

Občinski svetniki Dravograd bodo sicer letošnji proračun v drugem branju obravnavali v četrtek, 14. marca. Proračun predvideva za 14,3 milijona evrov prihodkov in 15,9 milijona evrov odhodkov.

Največji investicijski delež predstavlja projekt vodooskrbe v Zgornji Dravski dolini, za katerega je v proračunu Občine Dravograd, ki je vodilni partner pri skupnem projektu petih občin, za letos predvidenih 5,3 milijona evrov.

Med večje občinske naložbe v letošnjem letu sicer spadata ureditev ceste Podklanc‒Dobrova, vredne skoraj 600.000 evrov, in ureditev osmih stanovanj v obnovljenem starem gasilskem domu, kjer je naložba vredna okoli 440.000 evrov.