Stanje osem mesecev po poplavah: obljube so bile preoptimistične. Foto: TV Slovenija/Tarča
Stanje osem mesecev po poplavah: obljube so bile preoptimistične. Foto: TV Slovenija/Tarča

Seznam upravičencev je na podlagi podatkov iz spletne aplikacije Ajda pripravilo ministrstvo za naravne vire in prostor. Seznam prejemnikov predplačil bo zaradi transparentne porabe proračunskih sredstev javno objavljen.

Po noveli zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 lahko lastnik poškodovanega stanovanja dobi predplačilo v višini 20 odstotkov ocenjene škode, kot je zavedena v spletni aplikaciji Ajda, če znaša ocenjena škoda več kot 6000 evrov, objekt pa ni predviden za nadomestno ali nadomestitveno gradnjo.

"Pri tem ne gre za povračilo nastale škode na premoženju v smislu odškodnine, kot se v javnosti včasih napačno razume, temveč za nakazila iz sredstev državnega proračuna pri vzpostavitvi bivalnih pogojev, pri čemer se upoštevajo pogoji in merila, določeni z veljavno zakonodajo," so zapisali na ministrstvu. Prejemnikom nakazil zato svetujejo, da skrbno hranijo račune o porabi prejetih sredstev.

V prvi tranši s 6. decembra je predplačila prejelo 1932 upravičencev v skupni višini 4,6 milijona evrov, v drugi tranši, izplačani 19. decembra, 2815 upravičencev v skupni višini 18,1 milijona evrov, v tretji tranši z 29. decembra 1451 upravičencev v skupni višini sedem milijonov evrov, v četrti tranši z 28. februarja pa 729 upravičencev v skupni vrednosti 2,4 milijona evrov.

Tarča: Kakšno je stanje osem mesecev po poplavah?

Ekipa oddaje Tarča se v četrtek vrača na kraj, kjer je bila mesec dni po poplavah. Konkretne obljube o nadomestnih gradnjah v kratkem času se niso uresničile.

S terena se bodo oglasili s pristojnimi in ljudmi iz različnih poplavljenih krajev, številni med njimi še čakajo na uradno odločitev, ali bodo njihovo hišo zaradi ogroženosti območja porušili.

Gostje bodo tudi vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic, Rok Fazarinc, član strokovnega sveta obnovo in župan Ljubnega Franjo Naraločnik. Prihaja pa tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Z vprašanji bodo v oddaji sodelovali tudi prebivalci različnih prizadetih krajev, ki po osmih mesecih še čakajo na odločitev, ali se bodo morali preseliti ali ne. Prve napovedi politike in stroke o hitrih rešitvah so se izkazale za nerealne in preveč optimistične, po osmih mesecih še nihče ni začel legalno graditi nove hiše, nekateri so to storili na svojo roko.