Letuš. Foto: Aleksander Kunstič
Letuš. Foto: Aleksander Kunstič

Večina objektov, ki so predvideni za odstranitev v občini Braslovče, je na območju Letuša. Po številu objektov, predvidenih za odstranitev, sledita občini Rečica ob Savinji, kjer je za odstranitev predvidenih 41 objektov, in občina Šmartno ob Paki, kjer je za odstranitev predvidenih 31 objektov. Po več kot 20 objektov je na seznamu tudi v občinah Gornji Grad, Ljubno in Luče.

Seznam v celoti (xlsx, 30 kb)

Ogrožena območja in objekte, ki so predmet morebitne preselitve, če bodo pristojni po celovitem strokovnem pregledu ugotovili, da s preventivnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti za osebe in njihovo premoženje, je evidentirala državna tehnična pisarna.

Seznam se bo še dopolnjeval oz. spreminjal, saj se nekatere študije ogroženosti pred poplavami in plazovi ter ugotovitvene ocene posameznih objektov na nekaterih območjih še izvajajo, so ob tem poudarili v vladni službi.

Sledijo zapleteni postopki

Državna tehnična pisarna mora sicer za vsak objekt na seznamu izdelati podrobno oceno in podati oz. pridobiti strokovno mnenje. Postopek odstranitve objektov, če bo tako določeno, je opredeljen v noveli interventnega zakona za odpravo posledic poplav in plazov iz avgusta 2023.

Sorodna novica Nekateri krajani Letuša in Rečice napovedujejo, da se bodo proti selitvi borili tudi po pravni poti

Ta med drugim predvideva, da vladna služba nadalje na podlagi strokovnega mnenja pripravi osnutek sklepa za vsak objekt za odstranitev. Sledi 15-dnevni rok javne razgrnitve za morebitne pripombe oz. pritožbe, priprava odgovorov na podane pripombe in nato predlog sklepa, ki ga vladna služba posreduje svetu vlade za obnovo. Tam potrjeni predlogi sklepov pa se posredujejo vladi. Po potrditvi sklepa na vladi bodo lastniki prejeli odločbo za izselitev, za katero bodo imeli na voljo pol leta.

Vsak objekt, namenjen odstranitvi, bo ocenil uradni cenilec. Po prejemu sklepa in opravljeni cenitvi pa se bodo začeli pogovori za nadomestitev nepremičnine.

Z lastniki objektov, ki so predmet morebitne preselitve, se je že povezal Klicni center 114, ki jim je predstavil postopek in predvideno časovnico dejavnosti, so še navedli na vladni službi.

Potekajo tudi dejavnosti glede nadomestnih zemljišč in prostorskih načrtov. V petek je tako potekal delovni sestanek na ministrstvu za naravne vire in prostor, na katerem so se s predstavniki občin, v katerih se načrtuje nadomestitvena gradnja, sešli z vodstvom ministrstva in vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih ter se dogovorili o nadaljnjih konkretnih dejavnostih.