Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.
Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah Boštjan Šefic si je s predstavniki ljubljanske občine ogledal območja Ljubljane, ki so jih prizadele nedavne poplave. Po ogledu je dejal, da je škoda res velika in ljudje so izjemno prizadeti.

"Lahko smo zadovoljni, da je MOL vstopil dejavno in da se težave odpravljajo organizirano, saj bo tako uspeh hitrejši. Predvsem pa je pomembno, da sodeluje tudi proizvajalec hiš Marles, da strokovno vodi in svetuje, da bodo nujni posegi narejeni strokovno in bodo te hiše funkcionirale normalno," je glede sanacije v poplavah prizadetega naselja montažnih hiš v Sneberjah dejal Šefic in poudaril, da je organizirana sanacija pod strokovnim vodstvom pomembna, da se ne dela dodatna škoda in da ljudje nimajo dodatnih skrbi.

Glede opozoril občin, da morajo do 1. septembra narediti popis škode, hkrati pa se ukvarjajo z odpravljanjem posledic poplav, je dejal, da je predhodna ocena zelo pomembna, ker bodo na tej podlagi lahko občinam povrnili 40 odstotkov stroškov, ki so jih imeli.

"Ti podatki bodo izjemno pomembni tudi pri pripravi vlog za sredstva Evropske unije, pa tudi na državni ravni potrebujemo podatke, kaj in koliko je uničeno, vsaj približno strukturo, zato ker moramo pripravljati ukrepe," je dejal in opisal, da država ve, koliko državnih mostov je bilo podrtih, ne ve pa, koliko je bilo podrtih občinskih mostov. "Ta 1. september ne pomeni, da bo to natančen popis, ampak je treba narediti prvo predhodno oceno," je dodal.

Šefic je nadaljeval, da mestna občina še ugotavlja, zakaj so protipoplavni ukrepi na tem območju popustili in kje v verigi so se pokazale pomanjkljivosti. Odgovor na to bo na državni ravni iskala strokovna ekipa najboljših strokovnjakov, ki bo dala priporočila, na podlagi katerih se bo načrtovala dolgoročna sanacija vodotokov. Ob tem je spomnil, da so nekateri vodotoki v državi svojo strugo spremenili tudi za več deset metrov. Trenutno pa po državi uvajajo predvsem nujne ukrepe, da v primeru močnejšega dežja ne bi prišlo do vnovičnih poplav. Šefic upa, da del ne bo preprečilo slabo vreme.

"Zdaj je naša skrb, da tiste vodotoke, ki so največja težava, poskušamo sanirati do te mere z nujnimi ukrepi, da v primeru deževja ne bi znova poplavljali. Tega je ogromno in tudi tukaj so neke prioritete. Ta trenutek je izjemno pomembna preprečitev nadaljnje škode," je poudaril.

Iskanje protipoplavnih rešitev v Ljubljani

Podžupan Ljubljane Dejan Crnek pa je pojasnil, da bo še ta teden ekipa, ki jo vodi gradbeni inženir in hidrolog Rok Fazarinc, v Ljubljani obiskala vse prizadete točke, "ki so jih do zdaj definirali, da si ogledajo, kaj je bilo narobe, in ugotovijo tudi z zgodovinskega pogleda, tako da bodo staroselci orisali, kako je bilo to včasih narejeno". "Tako bodo lahko dobili celovito informacijo in na njeni podlagi predlagali, kakšne bi bile za ta območja rešitve," je povedal Crnek.

Pretok vode v predelu Sneberij namreč ni bil običajen, saj sta se Sava in Sora, namesto da bi se zlivali postopno, kot je bilo značilno zadnjih 20 let, obe zlili naenkrat. "Tega ni nihče pričakoval," je dejal ljubljanski podžupan.

V zadnji vodni ujmi so poplave zajele tudi del Ljubljane. Sava je poplavila zlasti predela Tacna in Sneberij, številni občani pa se te dni srečujejo tudi s težavami pri sanaciji svojih domov. Zlasti v Sneberjah so bili tudi kritični do oblasti in pomanjkanja preventive. Občina sicer pričakuje, da se bo obnova objektov lahko začela po 10. septembru.

MOL po njegovem pojasnilu tudi ne bo zaprosil za državno pomoč za sanacijo infrastrukture. Škodo v ocenjeni višini dveh milijonov evrov pa bodo prijavili, saj država ta podatek potrebuje za pridobitev evropskih sredstev.

Sneberje obiskal Boštjan Šefic