Posledice poplav na Prevaljah. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Posledice poplav na Prevaljah. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Upravičenim žrtvam poplav in plazov iz avgustovske vodne ujme s prijavljenim stalnim prebivališčem in dejanskim bivanjem v Sloveniji, bodo danes izplačali enkratni znesek v višini največ sedmih minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več, kot je višina škode, navedena v vlogi. Samska oseba bo tako lahko prejela največ 4918,64 evra, štiričlanska družina največ 11.466 evrov in par brez otrok največ 7622,30 evra.

Sorodna novica Vlada škodo po avgustovskih poplavah ocenjuje na skoraj 10 milijard evrov

Poleg izplačila po interventnih ukrepih bodo danes izvedli tudi izplačilo izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov, ki so nastali zaradi poplav po zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, in sicer 48 prejemnikom v skupni vrednosti 33.617,44 evra. Za vse, ki so že uveljavljali in prejeli izredno denarno pomoč za odpravo posledic poplav ter so utrpeli škodo, višjo od višine dodeljene izredne denarne pomoči, bo center za socialno delo (CSD) po uradni dolžnosti odločil še o upravičenosti do razlike do sedemkratnega minimalnega dohodka, a ne več, kot je višina nastale škode oz. višine škode, navedene v vlogi.

Uveljavljanje pravice do izredne denarne pomoči kot solidarnostne pomoči je mogoče do 31. decembra pri pristojnem CSD-ju. Pri tem ni treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj. Dokazila o nastanku škode in njeni višini morajo upravičenci predložiti CSD-ju do 30. junija 2024, drugače se pomoč šteje za neupravičeno prejeto pomoč in so jo stranke dolžne vrniti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Izredna denarna pomoč kot solidarnostna pomoč ni predmet omejitve dedovanja in se ne upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, štipendije itd.). Prav tako se ne izključuje s preostalimi solidarnostnimi pomočmi, dodeljenimi po interventnem zakonu, z izredno denarno pomočjo za druge naravne nesreče ali višjo silo in z izredno denarno pomočjo za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem in z izredno denarno pomočjo za kritje izrednih stroškov, povezanih s preživljanjem, so še dodali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Naslednje izplačilo solidarnostne pomoči bo 20. oktobra, so sporočili z ministrstva za delo.