Prizor po poplavah v Srednji vasi v Poljanski dolini. Foto: MMC RTV SLO/Florijan Tušar
Prizor po poplavah v Srednji vasi v Poljanski dolini. Foto: MMC RTV SLO/Florijan Tušar

Ljudje se bojijo jeseni in zime, saj naj morebitnih novih poplav njihovi domovi ne bi prenesli. V Rečici ob Paki zato pričakujejo, da bo direkcija za vode čim prej predstavila načrte za sanacijska oz. intervencijska dela na reki Paki, ki pa jih država ni uvrstila na seznam za nujna sanacijska dela.

Po besedah župana Kopušarja ima občina sprejeta dva podrobna občinska prostorska načrta, iz katerih izhaja, da je na voljo območje za postavitev devetih hiš, na drugem območju pa je prostora za 30 hiš. Mnenja krajanov so glede morebitne preselitve različna, eni bi se takoj preselili, drugi pa bi na zdajšnjih domovih še naprej vztrajali.

V Šmartnem ob Paki je po avgustovski vodni ujmi nastalo za več kot 10,5 milijona evrov škode. Začasno se je iz svojih domov po poplavi moralo izseliti 25 družin, ena družina pa je zaradi plazu morala trajno zapustiti svojo hišo.

Za sanacijo plazov bi potrebovali več mehanizacije

V Poljanski dolini se medtem trudijo opraviti sanacijo čim bolj kakovostno, da bi preprečili morebitne nove težave ob jesenskem dežju in v prihodnje. Dela bi lahko potekala hitreje, če bi bilo na voljo več gradbene mehanizacije in ekip.

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je povedal, da je bilo v občini za 30 milijonov evrov škode, pri čemer so prejeli več kot 300 prijav škode na zasebni lastnini. Intervencijska dela na občinski infrastrukturi naj bi stala okoli štiri milijone evrov, pri čemer se še trudijo z zagotovitvijo prevoznosti cest, saj vse hiše še niso dostopne.

V občini se je namreč sprožilo kar 210 plazov, zato intervencijska dela še vedno intenzivno potekajo. Trenutno je odprtih približno 15 gradbišč na različnih lokacijah. Če bi imeli več gradbene mehanizacije in ekip, bi dela lahko potekala hitreje, je povedal župan.

Poljane so po njegovih besedah od nekdaj podvržene poplavam, a je bila zaradi izvedenih protipoplavnih ukrepov voda pol metra nižja, kot bi bila sicer, kar pomeni, da je bila škoda vendarle manjša. Ujma je pokazala, da je treba izboljšati nekaj podrobnosti, predvsem pa to, da je treba zgraditi zadrževalnike, ki bi vodo zadržali višje, tako da bi pozneje prišla v dolino in tudi naprej v Škofjo Loko in Medvode.

Poleg tega je Čadež opozoril, da bo znova treba izvajati sečnjo velikih dreves ob vodotokih, ki so jo v zadnjih desetletjih opustili. "V teh poplavah smo videli, da voda podira velika drevesa, ki potem rušijo vse pred seboj. Smo pa na srečo v preteklosti naredili nekaj res odličnih mostov, ki so se izkazali, da odlično prebavljajo visoke vode," je poudaril.