Obrambni minister Karl Erjavec je povedal, da bo ministrstvo brežiški občini letos nakazalo 350.000 evrov za ureditev infrastrukture in 50.000 evrov za gasilsko vozilo, enak skupni znesek pa je predviden še za prihodnje leto. Zadovoljen je, da bo ministrstvo med drugim vlagalo v gasilsko dejavnost. "Vemo namreč, da so gasilci hrbtenica sistema zaščite in reševanja," je dejal.

MORS je z občino podpisal dodatek k dogovoru o sodelovanju pri projektu posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Foto: BoBo
MORS je z občino podpisal dodatek k dogovoru o sodelovanju pri projektu posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Foto: BoBo

Župan Ivan Molan je pojasnil, da bodo letošnje nakazilo uporabili za vlaganja v lokalno infrastrukturo. Gre sicer za projekta v neposredni bližini letališča Cerklje ob Krki. Prvo je nevarno križišče v Črešnjicah, ki ga bodo opremili s pločnikom, avtobusnim postajališčem in vsem potrebnim. Drugi projekt, ki ga bo morala prav tako sofinancirati brežiška občina, bo prenova dokaj načetega mosta v Cerkljah ob Krki.

Po podatkih brežiške občine je bil dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki eden prvih sporazumov v Sloveniji, s katerim je občina dobila denar za sofinanciranje lokalne infrastrukture, ki jo uporablja tudi Slovenska vojska.

Kljub številnim izzivom, med katerimi je bil največji ta, da med gospodarsko in finančno krizo ministrstvo ni moglo izpolnjevati zavez iz dogovora, je Občini Brežice uspelo z namenskimi sredstvi ministrstva v krajih ob letališču izboljšati lokalno infrastrukturo.

Primanjkljaj v sredstvih so nadomestili tudi s 14 stanovanji in nepremičninami v nekdanjem tehničnem remontnem zavodu Bregana v poslovno-industrijski coni Slovenska vas. Nekdaj državna stanovanja je občina prenovila in ponudila v najem mladim družinam in socialno ogroženim, medtem ko so nepremične v Slovenski vasi oddali v najem podjetnikom.