Celjski mestni svetniki so na torkovi seji sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje opuščene mlekarne, na katerem bodo uredili šest večstanovanjskih vil. V njih naj bi bilo od 60 do 72 stanovanj.  Foto: BoBo/Peter Strouhal
Celjski mestni svetniki so na torkovi seji sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje opuščene mlekarne, na katerem bodo uredili šest večstanovanjskih vil. V njih naj bi bilo od 60 do 72 stanovanj. Foto: BoBo/Peter Strouhal

V okviru zunanje ureditve nove stanovanjske soseske, ki obsega 13.000 kvadratnih metrov degradiranih površin, je predvidena ureditev čim več travnatih površin. Prav tako je predvidena tudi ureditev 84 parkirnih mest v objektih in 41 zunanjih parkirišč.

Ker se načrtovana nova stanovanjska soseska prometno navezuje na obstoječ javni dovoz v opuščeno mlekarno in vrtnarsko šolo, ta pa na lokalno Ljubljansko cesto, je predvidena rekonstrukcija obstoječega priključka. Dostop za pešce in kolesarski promet pa se bo navezal na obstoječo asfaltirano pešpot ob Ljubljanski cesti na vzhodni strani območja.

Na tem območju je tudi arheološko najdišče Celje, zato bo treba opraviti tudi arheološke raziskave. Območje je sicer poplavno ogroženo ob nastopu visokih voda Savinje s stoletno povratno dobo, zato je celjska občina naročila izdelavo hidrološko-hidravlične analize, ki bo na tem mestu opredelila ukrepe za zagotavljanje večje poplavne varnosti.