Največje je onesnaženje na območju stare cinkarne. Foto: Metka Pirc
Največje je onesnaženje na območju stare cinkarne. Foto: Metka Pirc
Celje
Osnutek uredbe o stanju tal zvišuje mejne vrednosti. Če ga bo vlada sprejela, tretjina zdaj še onesnaženih zemljišč v Celju ne bo več razumljenih kot onesnažena. Foto: Metka Pirc
Celje
Prikaz stopnje onesnaženosti tal v celjski občini. Foto: Metka Pirc

Skupaj s somišljeniki se že leta ukvarja z zdravjem prebivalcev tega območja. Lani pa je ministrstvo za okolje predstavilo nov osnutek uredbe o stanju tal, ki bi tako zvišala mejne vrednosti onesnaženja, da večji del Celja, ne bo več onesnažen.

V tokratni oddaji Po Sloveniji z Zvezdanom Martičem bomo preverili tudi, kakšne so razmere v Mežiški dolini po sanaciji. Predstavili bomo podjetje Viar iz Celja, ki izdeluje očala za navidezno resničnost. V Sloveniji je kar 59 naselij, v katerih ne živi niti en človek. Tokrat smo šli v majhen kraj Slapník, "vas duhov", v sicer turistično prebujenih in polno radoživih Goriških rdih. Po Sloveniji ob 16.30 na 1. programu TV Slovenija.

Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo osnutek vsaj delno dopolnili s pripombami, ki so jih prejeli med javno obravnavo. "Ohranja se sistem določanja vrednosti posameznega parametra tal glede na rabo tal, kar pomeni, da bodo vrednosti parametrov tal različno stroge za otroška igrišča, kmetijska zemljišča, stanovanjska in rekreacijska območja ter industrijska območja," so pojasnili.

Kljub perečim težavam, s katerimi se srečuje Celje, še vedno ni izdelan program sanacije za tovrstna območja. "Osnutek uredbe je slab in povečuje maksimalno dovoljene koncentracijo na škodo zdravja ljudi in živih bitij," meni dr. Cvetka Ribarič Lasnik z Inštituta za okolje in prostor. Pričakovala je ravno nasprotno, da bi v tako onesnaženem območju, kot je Celje, in Slovenija nasploh, znižali mejne vrednosti, ne pa povečali.

Najbolj onesnaženi so deli v središču mesta in v bližini stare cinkarne. Strokovnjak za proučevanje tal Jure Radišek je dejal, da je treba pri pridelavi vrtnin preveriti vsak vrt posebej, saj onesnaženje ni enakomerno. Če je sosedova zemlja onesnažena, še ni nujno, da je naša tudi. "Potencialno so lahko vrtovi onesnaženi s težkimi kovinami, ni pa nujno, to je treba z monitoringom preveriti in se vidi, ali so tveganja za zdravje takšna, da bi se vrtičkarstvo tudi odsvetovalo," je razložil Radišek. Kjer so tla onesnažena, svetujejo uporabo visokih gred in prilagajanje z izborom vrtnin.

Da je onesnaženje na Celjskem pereče vprašanje, je uspelo civilnim iniciativam dokazati šele na Evropskem sodišču. To je Slovenijo obsodilo zaradi kršitev okoljske zakonodaje, tudi zato, ker ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov na območju Bukovžlaka. S težavami se srečujejo tudi pri gradnji nove železnice, kjer so prejšnji teden naleteli na domnevno onesnaženo zemljo.

Metka Pirc, TV Slovenija