Kakšna bo nova podoba celjskega mestnega jedra? Foto: PMC
Kakšna bo nova podoba celjskega mestnega jedra? Foto: PMC

Od infrastrukturnega ministrstva je občina prejela sklep o sofinanciranju projekta v višini nekaj manj kot 600.000 evrov, preostanek sredstev pa je občina zagotovila v letošnjem proračunu. Javni razpis za izbiro izvajalca del bodo objavili predvidoma spomladi letos, so sporočili s celjske občine.

Celotno območje, ki je veliko 1.790 kvadratnih metrov, bodo na novo tlakovali. Pred nekdanjo blagovnico v Gubčevi ulici bodo označili dve parkirni mesti, in sicer eno za osebno vozilo za gibalno ovirane osebe in eno za taksije. Na zahodni strani Gubčeve ulice, na odseku med stikom z Lilekovo in navezavo na Cankarjevo ulico, je načrtovana vgradnja podzemnega sistema za zbiranje odpadkov. Na obravnavanem območju bodo obnovili tudi vse komunalne vode.

V okviru ureditve omenjenih ulic se bo zmanjšalo število parkirnih mest, nameščene bodo klopi, stojala za kolesa, koši za smeti, postavljena svetila javne razsvetljave, ob robu Gubčeve ulice pa bodo zasadili drevesa. Postavili bodo tudi table, ki bodo označevale območje eksperimentalne prometne ureditve, in obveščevalne table, ki bodo promovirale hojo.
Prostor bo še vedno odprt za motoriziran promet, vendar bo pešcem in kolesarjem zagotavljal več prostora ter večjo prometno varnost. Projekt eksperimentalne prometne ureditve tega dela mestnega središča je eden od ukrepov trajnostne mobilnosti, ki jih je celjska občina opredelila v svoji celostni prometni strategiji.