Sanacija se je zaradi dodatnih del zavlekla. Foto: Ministrstvo za infrastrukturo
Sanacija se je zaradi dodatnih del zavlekla. Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Po navedbah direkcije za infrastrukturo je namestitev mreže na levem boku brežine že končana, prav tako je že zgrajen tudi podporni zid v dolžini 57 metrov, trenutno pa poteka pritrjevanje mreže na osrednjem delu brežine. Končana je tudi sanacija vozišča, zato je cesta znova odprta za promet. Do konca sanacije celotne brežine bo promet potekal izmenično enosmerno.

Predvidoma v zadnjem tednu maja bodo na brežino namestili alarmni sistem s semaforji, ki bo opozarjal na morebitne porušitve in ob premikih materiala samodejno vklopil rdečo luč ter zaustavil promet.

Z brežine odstranili več tisoč kubičnih metrov materiala

Zaradi zahtevnosti posega in velike nestabilnosti terena bo delno odprtje ceste precej pozneje od prvotnih načrtov. Po februarskem podoru je namreč direkcija odprtje sprva napovedovala do konca marca, nato pa se je rok vztrajno odmikal.

Kot so pojasnili na direkciji, so marca dvakrat izvedli miniranje in tako z brežine odstranili več tisoč kubičnih metrov materiala. Drobnejši, labilni material so delavci z brežine odstranjevali tudi z vodnimi curki. Za namestitev mreže je bilo izvrtanih za 2.100 metrov vrtin. A ker je pri vrtanju izvajalec ugotovil, da so zaradi tektonsko porušenih con v globini od pet do deset metrov močno povečani pritiski na vrtalno drogovje, je bilo vrtanje občasno upočasnjeno. Prav tako so bile stalne tudi porušitve materiala z brežine, zato je bilo treba nestabilni material dodatno odstranjevati, da bi lahko varovalno mrežo fiksirali na čim bolj očiščeno površino.

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo
Foto: Ministrstvo za infrastrukturo