Dom Lukavci praznuje 70 let

V matični ustanovi Doma Lukavci in desetih dislociranih bivalnih enotah 264 zaposlenih skrbi za 321 varovancev. Monika stanuje v bivalni enoti Doma Lukavci slabi dve leti. "Tu se počutim sprejeto, s stanovalkami in stanovalci se dobro razumem, zaposleno osebje je prijazno," je dejala za Televizijo Slovenija. Pravi, da je v nasprotju z nekaterimi imela srečo, da je našla svoj drugi dom.

"Kar 200 uporabnikov čaka na sprejem v socialnovarstveni zavod, drugače pa imamo težavo z nameščanjem v varovane oddelke, kjer so se na novo vzpostavile čakalne vrste. Imamo kar 11 ljudi s sklepom sodišča, ki v psihiatričnih bolnišnicah čakajo na sprejem na varovani oddelek," je pojasnila direktorica doma Stanka Vozlič.

Ob jubileju so v domu pripravili slovesnost v ljutomerskem kulturnem domu, ki se je je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar in varuh človekovih pravic Peter Svetina. Poudarila sta, da sta trud za dobro vsakega posameznika in razumevanje drugačnosti nujna za boljši jutri vseh.

"V zadnjih letih so pri vas našle drugi dom tudi osebe z demenco in ker v zadnjih letih številno bolnikov z demenco skokovito narašča, bomo tovrstne namestitve še kako zelo potrebovali," je dejala predsednica republike.

Varuh človekovih pravic pa je poudaril, da se razvitost družbe meri tudi po tem, kako skrbi za najšibkejše. "Slovenija se po teh in še nekaterih drugih kazalnikih žal ne umešča na to mesto. Ne nazadnje se skrb za najranljivejše prelaga na humanitarna društva in v rang zbiranja zamaškov," je dejal.