Peticijo je doslej podpisalo 227 od okoli 400 volilnih upravičencev, ki bi volili na ukinjenem volišču. Od 400 volilnih upravičencev se jih je 187 odločilo tudi za bojkot nedeljskega referenduma o drugem tiru. Foto: Televizija Slovenija
Peticijo je doslej podpisalo 227 od okoli 400 volilnih upravičencev, ki bi volili na ukinjenem volišču. Od 400 volilnih upravičencev se jih je 187 odločilo tudi za bojkot nedeljskega referenduma o drugem tiru. Foto: Televizija Slovenija
Zaselki v občini Rečica ob Savinji ostali brez volišča

Okrajna volilna komisija je občino Rečica ob Savinji pozvala, da pomaga pri zagotovitvi ustreznega prostora. V tednu dni so ga našli in ga predlagali okrajni volilni komisiji. Po treh mesecih je sledil šok, brez vednosti krajanov in občine je volilna komisija samovoljno ukinila priljubljeno volišče.

Krajani so začeli podpisovanje peticije, podporo je s svojim podpisom izrazilo več kot 60 odstotkov volilnih upravičencev v volilnem okraju Nizka Varpolje. Okrajni volilni komisiji očitajo, da je pri ukinitvi volišča postopala nestrokovno. Vsi postopki so se dogajali tajno in v zadnjem trenutku.

"Okrajna volilna komisija se ni odzvala pravočasno, ko je komunicirala z občino, ji je ta hitro odgovorila, ona pa ni imela ali volje ali časa, da se ustrezno pravočasno odzove in predlaga ali pa pri krajanih išče pomoč pri iskanju novega volilnega mesta," pravi Ivan Kramer, eden izmed pobudnikov peticij.

Predsednica okrajne volilne komisije Mozirje Janja Port pa je prepričana, da je volilna komisija pravočasno izpostavila občini težavo, jo seznanila s pogoji, ki jih morajo volišča zagotavljati, da se šteje, da so dostopna za invalide. "Občina nam je dala v odgovor prostor, ki pa smo ga z vidika standardov za volišča ocenili kot premajhnega."

A na občini zatrjujejo, da so komisiji ponudili ustrezno rešitev za zagotovitev volišča. "Dodatno smo jih pozvali, naj naj obvestijo, če se s tem ne strinjajo, da skupaj najdemo rešitev," izpostavlja župan občine Rečica ob Savinji Vincenc Jeraj.

Krajani brez avtomobila bodo odslej na volišče hodili po zelo obremenjeni regionalni cesti, kjer je pločnika le za vzorec. O varni pešpoti ni ne duha ne sluha. Nad ukinitvijo volišča so tako razočarani, da se jih je veliko odločilo iz protesta bojkotirati prihajajoči referendum.

Zaselki v občini Rečica ob Savinji ostali brez volišča