Šentilj. Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Šentilj. Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

Na Darsu odgovarjajo, da je v pripravi javno naročilo projektne dokumentacije za to. V civilni iniciativi so ogorčeni, saj da bi morale protihrupne ograje stati že zdavnaj.

"Imamo pravico živeti v okolju, ki ne bo izpostavljeno čezmernemu obremenjevanju s hrupom in drugimi škodljivimi vplivi. Zahtevamo človeka vredno bivanje ob avtocesti," poudarjajo v civilni iniciativi.

Poleg protihrupnih ograj med drugim zahtevajo tudi celovito sanacijo avtocestnega viadukta v Šentilju, saj naj bi tresljaji zaradi prometa povzročali poškodbe na hišah, ter prepoved prometa za tovornjake na regionalni cesti od mejnega prehoda do vstopa na avtocesto. Od Darsa terjajo tudi povračilo stroškov za zamenjavo oken in vrat na hišah ob avtocesti na tem območju ter odškodnino za prebivalce.

"Že 30 let živimo v degradiranem in zdravju škodljivem okolju, ki je posledica poteka avtocestnega odseka skozi Šentilj. Predvsem nas moti, da je prišlo do zamenjave prvotno začrtane trase poteka avtoceste z obstoječo traso, ki deli naselje Šentilj na dva dela," so zapisali v sporočilu za javnost.

Po njihovih navedbah čakajo na rešitev že vrsto let, ne nazadnje je bila postavitev protihrupne zaščite obljubljena že ob gradnji avtoceste. Stanje pa se je še poslabšalo v zadnjih letih zaradi dotrajanosti avtocestnega viadukta, splošnega povečanja transportnega prometa v Evropi ter prehajanja tovornjakov iz Avstrije čez t. i. stari mejni prehod in s tem skozi naselje Šentilj.

Na Darsu so povedali, da je v Šentilju predvidena izvedba treh naložb, in sicer preplastitev avtoceste, obnovitev viadukta in izvedba protihrupne zaščite s štiri metre visokimi ograjami v skupni dolžini 1,5 kilometra.

A kdaj bo prišlo do izvedbe, ni znano. "Dars bo pristopil k izvedbi investicije takoj, ko bo pridobljena vsa potrebna projektna dokumentacija," pravijo.