Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

Kot je danes povedal direktor ptujske območne službe zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik, se je stopnja brezposelnosti v primerjavi z letom prej znižala za 0,6 odstotne točke.

Petodstotna stopnja registrirane brezposelnosti na območju z 29.974 delovno aktivnimi prebivalci pomeni nekaj nižjo stopnjo v primerjavi s povprečjem države (5,2 odstotka). Ob tem je povprečni čas brezposelnosti na tem območju 16 mesecev, kar je bistveno manj od skoraj 26 mesecev na ravni celotne države.

Kot je še povedal Žirovnik, delodajalci še vedno precej težko prihajajo do dodatnega primernega kadra, se pa povpraševanje v zadnjem obdobju nekoliko umirja. Kot vselej doslej je še naprej največ povpraševanja po delavcih v predelovalni dejavnosti, v zdravstvu in sociali, gradbeništvu, pa tudi v šolstvu, prometu in gostinstvu.

V prvih treh mesecih letos se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 915 ljudi, kar je za dobro petino več kot v enakem obdobju lani. Več kot polovica med njimi je takih, ki se jim je izteklo delovno razmerje na določen čas, 130 pa jih je bilo opredeljenih kot presežni delavci. A se je po drugi strani nekaj več, 949 oseb, odjavilo iz evidence, med njimi skoraj 700 zaradi nove zaposlitve.

Zaposlitveni sejem za invalide

Na ptujski območni enoti zavoda za zaposlovanje so pripravili tudi dogodek, na katerem so predstavili zaposlitvene priložnosti za osebe s statusom invalida in različne oblike spodbud, ki so na voljo pri zaposlovanju takšnih ljudi. Po besedah Žirovnika zadnja leta opažajo manjši zastoj oziroma rahel upad v preteklosti naraščajočega trenda zaposlovanja tovrstnih oseb.

V uvodnem delu dogodka so udeležencem predstavili prednosti, spodbude, olajšave in ukrepe, namenjene delodajalcem, ki omogočijo priložnosti in zaposlujejo invalide, nato pa so potekali še zaposlitveni pogovori za konkretnejše oblike sodelovanja – predvsem navezovanje stikov in predstavitev z namenom zaposlovanja.

Okoli deset delodajalcev je ponujalo 20 delovnih mest, med vabljeni iskalci zaposlitve pa se ga je udeležilo 70 ljudi.

Kot je še povedal Žirovnik, je bilo konec marca v njihovi evidenci brezposelnih oseb prijavljenih 340 ljudi s statusom invalida, kar predstavlja skoraj petino vseh brezposelnih. Med njimi je dobrih 60 odstotkov dolgotrajno brezposelnih, medtem ko delež dolgotrajno brezposelnih celotne populacije na Ptujskem znaša približno tretjino.