Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot je pojasnil direktor komunalnega podjetja Janko Širec, je izhodišče za pripravo elaboratov obračun količin, porabljenega materiala in drugih stroškov, pri čemer je ključna postavka, da je čistilna naprava v primerjavi z letom 2022 sprejela okoli 120 kubičnih metrov več odpadnih voda, kot so načrtovali, ob tem so na njej opravili tudi nekaj tehničnih izboljšav, tako da jim ostaja manj odpadnega blata, za katero mora poskrbeti prevzemnik.

Bistveno nižja od načrtovane je bila tudi poraba električne energije, Širec pa je še spomnil, da so za letošnje leto dosegli še bistveno nižjo ceno elektrike od lanske kapice. "Znižanje stroškov pri teh postavkah pomeni znižanje z dobrih 43 na slabih 40 evrov pri desetih kubičnih metrih porabljene vode," je dejal direktor ptujske komunale.

Nižje položnice naj ne bi obstale dolgo

Nižje položnice naj ne bi obstale dolgo, saj se že zdaj kaže potreba po spremembi cene omrežnine, potem ko je vlada konec decembra sprejela uredbo o odškodninah kmetom na vodovarstvenem območju. To je odškodnine povečalo za trikrat, tako da bo znesek za letos znašal okoli 90.000 evrov. Župani naj bi bili pozvani, naj te višje obveznosti obračunavajo sproti, da se ne bi kopičile več let, saj bi to na koncu prineslo temu primerno večje povišanje.

Županja Nuška Gajšek je zadovoljna, da se bodo po daljšem času znižale cene. Ob tem upa, da se bodo razmere na trgu umirile in se bo podoben trend nadaljeval. Sama si kakšnega novega povišanja v naslednjih mesecih ne želi, se pa zaveda dejstva glede vladnega dviga nadomestila kmetom. Kot je dejala, bodo o tem razpravljali v naslednjih dneh in skušali najti kakšno izravnavo na položnici, da podražitev morda ne bi bilo.

Ob tem je zavrnila ugibanja glede morebitnega drugačnega načina podeljevanja koncesije za odvoz odpadkov, po katerem bi komunalno podjetje ostalo brez te dejavnosti. Po njenih besedah je koncesija podeljena do konca leta, postopka nove podelitve pa še niso začeli in o njem niti niso odločali.

Po Širčevih informacijah štiri občine – Markovci, Hajdina, Gorišnica in Juršinci – razmišljajo, da bi našle novega izvajalca, sami pa imajo pogodbo sklenjeno do konca leta.

Razprave v zvezi s spremembo cene praktično ni bilo, samo svetnik Liste Andreja Čuša Milan Klemenc je opozoril na to, da je pocenitev dobra novica, a bi bila lahko po njihovih izračunih pocenitev tudi večja. Je pa že zdaj napovedal, da bodo nasprotovali kakršni koli vnovični podražitvi v kratkem času.