Iz gradiva, ki ga je vlada obravnavala na seji, izhaja, da bo cesta Pesnica–Tezno tudi po prekategorizaciji še naprej v upravljanju Darsa. Cestninjenje tovornih vozil nad 3,5 tone bodo nadaljevali, ker na novo kategorizirana regionalna cesta v skladu z zakonom o cestninjenju izpolnjuje pogoje za izbirno cestninsko cesto. Če bi se namreč odločili drugače, bi obstajala upravičena bojazen, da bi tovorna vozila cesto v delu, ki teče skozi Maribor, uporabljala za izogibanje plačilu cestnine na avtocesti mimo mesta.

Na tem odseku bo tako z začetkom naslednjega leta opuščeno cestninjenje za osebna vozila in motorna kolesa, saj sedanja hitra cesta z izgradnjo vzporedne avtoceste ni več namenjena tranzitnemu prometu, pač pa je v veliki meri ohranila le lokalni promet mesta z njegovim zaledjem.

Bratuškova je s tem izpolnila dano obljubo, da bo predlog spremembe pripravila še pred koncem leta, država pa bo tako po več letih zahtev iz lokalnega okolja le prisluhnila argumentom mariborske občine in Stranke mladih – Zelenih Evrope, da je cestninjenje na odseku od pesniškega rondoja do Teznega nezakonito.