"V slabih dveh letih so Celjani s Kolescem naredili okoli 85.000 kilometrov, za izsposojo imajo na voljo 150 koles," poroča dopisnica TV Slovenija Barbara Štor. Foto: Televizija Slovenija

Opuščeno in premalo izkoriščeno območje na južnem robu celjske železniške postaje, kjer so še pred tremi leti stale stare in popolnoma dotrajane garaže, je občina s pomočjo sredstev iz mehanizma celostne teritorialne naložbe preuredila v urbano površino.

Zgradila je 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. Tri parkirna mesta so namenjena invalidom, štiri pa polnjenju električnih avtomobilov. Neposredno ob parkiriščih je 36 stojal za kolesa v sistemu javne izposoje koles KolesCE. Postavili so tudi servisno stojalo za nujna popravila koles, varovano pokrito kolesarnico za pet koles, uredili osem parkirnih mest za avtodome in zasadili nova drevesa.

Sistem je začel poskusno obratovati v drugi polovici maja letos in je bil doslej brezplačen, od torka naprej pa bo parkiranje na novem vozlišču plačljivo. Foto: Televizija Slovenija
Sistem je začel poskusno obratovati v drugi polovici maja letos in je bil doslej brezplačen, od torka naprej pa bo parkiranje na novem vozlišču plačljivo. Foto: Televizija Slovenija

Naložba je vredna dobrih 445.000 evrov, od tega bo občina 230.000 evrov dobila iz mehanizma celostne teritorialne naložbe, ostalo zagotavlja iz občinskega proračuna. EU iz kohezijskega sklada sofinancira izgradnjo P+R parkirišč – med drugim zato, da bi zmanjšali število vozil v mestnih središčih in optimizirali stroške prevozov ter s tem pospešili razvoj javnega potniškega prometa.

V Celju je to prvo tovrstno parkirišče, želijo pa jih postaviti tudi ob drugih vpadnicah, zlasti na severu, kjer je zaradi avtoceste tudi največji prometni tok.

Parkiraj in se pelji tudi v Celju