Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal
Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal

Na občini menijo, da bi s spremembami poenotili opravljanje nalog podpornih procesov v vrtcih, s tem pa razbremenili ravnatelje.

Na sestanku so predstavniki občine ravnateljicam predstavili možnosti reorganizacije oz. združevanja mariborskih javnih vrtcev. Direktorica mestne uprave Lidija Krebl je menila, da je bilo srečanje konstruktivno, glavni cilj načrtovane spremembe pa da je iskanje sinergij zlasti na področju skupnih služb. Po besedah Lidije Krebl gre za izboljšanje delovanja pravne službe, službe za javna naročila in področja informacijske tehnologije.

Nikakor pa spremembe ne bi posegale v avtonomno pedagoško delo posameznega vrtca, je še poudarila Krebl: "Vsak vrtec bo ohranil svojo ravnateljico, v ta del se ne posega, naša želja je, da ponudimo podporo v podpornih službah, tam, kjer je mogoče izboljšati same procese delovanja. Nikakor pa ne želimo, da bi se ravnateljicam omejevalo delo pri pedagoškem procesu."

Predsednica Skupnosti mariborskih vrtcev in ravnateljica Vrtca Pobrežje Branka Šamec je po sestanku dejala, da reorganizacije ne zavračajo vnaprej: "Na občini poudarjajo, da bodo procesi, ki se zdaj izkazujejo kot dobri, takšni tudi ostali. Moramo pa v vrtcih zdaj pripraviti poročilo o tem, kaj je tisto, kar bi lahko prineslo učinkovitejše procese."

Ravnateljice so poudarile še, da je kakovostna predšolska vzgoja mogoča le takrat, ko ima ravnatelj poslovodno in pedagoško funkcijo, saj se ti dve v delovnem procesu prepletata. "Na občini poudarjajo, da v javnih mariborskih vrtcih izvajamo kakovostno predšolsko vzgojo in da tega na noben način ne želijo spreminjati," je po sestanku še sporočila Branka Šamec.

Obe strani pa pri nadaljnjih korakih reorganizacije, ki bi se lahko po ocenah občine zgodila v letu in pol, poudarjata pomen dialoga in usklajevanja.