Načrtovana dela morajo biti končana do sredine novembra. Foto: Klemen Kraševec
Načrtovana dela morajo biti končana do sredine novembra. Foto: Klemen Kraševec

V sklopu obnove bodo uredili plaznico, odvodnjavanje, ceste, obnovili pa bodo tudi vodna zajetja in črpališče Jepihovec, ki s pitno vodo oskrbuje več kot 3 tisoč prebivalcev naselij Gor, Turja in Dola pri Hrastniku, ki imajo že leto dni zaradi poškodovane infrastrukture precej težav s kakovostjo pitne vode: pogosto jo je namreč treba prekuhavati.

"V okviru sanacije bomo uredili odvodnjavanje celotnega območja od Turja do Jepihovca, uredili bomo vodna zajetja in črpališče ter zamenjali tudi poškodovane cevi za vodo. Uredili bomo lokalne dovozne in javne poti, ki so bile poškodovane v lanskem neurju. Znotraj tega projekta bomo uredili tudi štiri plazove in brežino nad Jepihovem, ki so ogrožale dve hiši," pravi župan občine Miran Jerič.

Od države so dobili nekaj manj kot 2 milijona, občina pa bo primaknila še krog 340 tisoč evrov. "S tem denarjem bomo sanirali približno polovico škode. Računamo, da bo vlada tudi v proračunu za 2018 in 2019 zagotovila denar, da bomo lahko v prihodnjih letih v celoti sanirali poškodovana območja," je še dejal župan.

Načrtovana dela morajo biti končana do sredine novembra, ko naj bi bila za več kot 3 tisoč ljudi zagotovljena tudi kakovostna oskrba s pitno vodo.