Spoštovani bralci in pisci komentarjev pod članki na rtvslo.si!

Multimedijski center Radiotelevizije Slovenija uporabnikom že od leta 2007 omogoča možnost komentiranja pod članki. Komentiranje omogočamo, ker želimo v obliki takšne interakcije ohranjati stik z našimi uporabniki, prav tako jim omogočamo platformo z velikim dosegom bralcev za izražanje svojega mnenja. Ne nazadnje, vsebina komentarjev je v mnogih primerih tudi kakovostna nadgradnja vsebine člankov.

V preteklosti smo z namenom dviga ravni komentiranja uvedli številne posodobitve, med drugim smo onemogočili komentiranja pod članki v rubriki Črna kronika, uvedli predmoderacijo objav uporabnikov, ki pogosto kršijo pravila komentiranja, ter predmoderacijo komentarjev pod članki z občutljivimi temami, onemogočili komentiranja zunaj delovnega časa moderatorjev, izpostavljamo večinsko priporočene komentarje in drugo.

Kljub vsem posodobitvam bi želeli raven komentiranja pod članki še izboljšati. Zato razmišljamo o novih posodobitvah. Veliko predlogov je prišlo oz. prihaja tudi s strani splošne in strokovne javnosti, organov upravljanja RTV Slovenija, zaposlenih ter vodilnih oz. vodstvenih delavcev. Nekatere smo v preteklosti že upoštevali. Pogosto se pojavljajo tudi pozivi k temu, da bi komentiranje omogočili le uporabnikom s polnim imenom in priimkom, pa tudi, da bi komentiranje popolnoma ukinili.

Ob zapisanem nas zanima vaše mnenje:

1. Kaj je vaša motivacija za branje komentarjev pod članki na spletni strani rtvslo.si?

2. Kaj je vaša motivacija za aktivno komentiranje spletnih člankov na strani rtvslo.si?

3. Kakšne so vaše pozitivne in negativne izkušnje pri objavljanju vaših komentarjev?

4. Zakaj se vam zdi pomembno oz. smiselno, da RTV Slovenija ponuja svojim uporabnikom komentiranje pod članki na spletnem portalu?

5. Se vam zdi smiselno uvesti neanonimno komentiranje?

6. Se vam zdi smiselno, da bi komentiranje omogočili le uporabnikom, ki bi se predstavili s polnim imenom in priimkom? Če je vaš odgovor ne, zakaj menite tako?

7. Kakšne spremembe in nadgradnje oz. izboljšave bi si želeli, da se uredijo pri komentiranju? Navedite nekaj ključnih (vsebinskih, vizualnih, funkcijskih in/ali tehničnih).

8. Kakšno je vaše mnenje o morebitni popolni ukinitvi komentiranja?

Svoje odgovore, pripombe in mnenja nam lahko posredujete prek elektronske pošte na mmc@rtvslo.si

Hvala za zaupanje in lep pozdrav!
MMC RTV SLO