Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Moje besede lahko potrdi kdorkoli, naprimer žena.
Nevem, ali se bo tudi danes želela čimbolj izogniti pogovoru o otrocih.
Operne pevke vedno pazijo naglas.
Na naši ekokmetiji lahko kupite bioizdelke.
Če nebom zmogla, ti sporočim, vredu?
Hvala za obisk in nasvidenje!
Uspešno ste sklenili navidez nemogoč posel. Čestitke in nazdravje!

Preden nadaljujete branje, vam izdamo, da je v zgornjih povedih samo ena krepko zapisana beseda (deloma) pravilna. Skoraj prepričani smo, da ne mislimo iste.

1. Skupaj ali narazen – preprost trik
Pravopis nas uči, da črkovje posamezne besede (praviloma) pišemo skupaj, s presledkom pa črkovje ene besede ločimo od črkovja druge: Prinesi telefon in računalnik.

Vse lepo in prav, dokler nimamo opravka z besedo, pri kateri ne vemo, ali gre v sklopu črkovja za eno ali več besed: nasvidenje, marsikdo, čeprav, legokocke, ekošola

Pri pisanju besed skupaj/narazen upoštevamo načeli nerazdružljivosti in nezamenljivosti.

1. Nerazdružljivost – v besedo ne moremo vriniti druge besede.

2. Nezamenljivost – delom besede ne moremo spremeniti zaporednosti.

Če ti načeli veljata, moramo besedo zapisovati skupaj – nemoč, pravzaprav, pikapolonica, nerazumevanje, (modro) nebo

Če načeli ne veljata, imamo opravka z enotami, ki jih je treba pisati narazen – na (ves) glas, na (tvoje) zdravje, na (ponovno) snidenje, po (stari) navadi

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Mogoče vas bo to, da teh načel ne moremo uporabiti vedno, razočaralo – samo pomislite na zapisovanje števnikov, na primer dvesto pet. Pri tovrstnih primerih moramo upoštevati pomen besede in njene oblikoslovne lastnosti: Umakni pohištvo, ki je na poti in Umakni pohištvo, ker je napoti. Zapisovanje besed skupaj/narazen je močno podvrženo tujim vplivom, zato pri določenih besednih zvezah (ekošola) zapis skupaj/narazen še vedno omahuje.

2. Zapis skupaj – Pradedek je nemočen
Če v zvezo besed ne moremo vriniti druge besede ali zamenjati vrstnega reda, besede zapisujemo skupaj. V to skupino uvrščamo predvsem:

 • sestavljenke (besede s predpono): pradedek, sovaščan, predplačilo, podpovprečen, ultravijoličen … Zlasti bodimo pozorni na besede s predpono ne- (nedorasel, nemoč, nekdo, neumen).
 • Podredne zloženke (besede, povezane z medpono): živinozdravnik, srečelov, dolgočasiti, belorjav, novoporočen, svojeglav.
 • Sklope (besede brez veznega samoglasnika): nebodigatreba, pravzaprav, resda, polčas, očenaš, pravkar, devetindvajset.
Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

3. Zapis narazen – No, pa na zdravje
Če v zvezo besed lahko vrinemo drugo besedo ali zamenjamo vrstni red, besede zapisujemo narazen.

Vse je v redu. / v (najlepšem) redu
Reci stricu na svidenje. / na (ponovno) snidenje
Na zdravje mladoporočencema! / na (njuno) zdravje

Pri tem velja opozoriti predvsem na sklope s koli, čim in členek ne ob glagolu.

 • Sklope s koli je bolj priporočljivo pisati narazen: kdor koli, kakor koli, čigar koli
 • Zveze prislovov ali členkov zapisujemo narazen: čim prej, čim bolj, malo več, nič koliko, nič manj, prav tam
 • Členek ne pišemo ločeno od glagola, ki ga zanika.
  Ne vem, mislim, da ne bo prišel.
  Tega pa ne bi želel razkriti.
  Ne začni še igrati, počakajmo na slavljenca.
Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

4. Zapis skupaj ali narazen – legokocke in tarok karte
Nekatere zloženke, ki jih lahko v zamenjanem besednem redu uporabljamo kot besedne zveze, lahko zapisujemo skupaj ali narazen, s tem pa jim pomena ne spremenimo.
legokocke/lego kocke – kocke lego
temperabarve/tempera barve – barve tempera
tarokkarte/tarok karte – karte za tarok

Prav tako lahko skupaj ali narazen zapisujemo zloženke s prvo sestavino avdio- in video-: videonadzor ali video nadzor, avdioposnetek ali avdio posnetek. Podobno težavo opazimo pri zvezah tipa ekošola/eko šola, ki jih je bolj priporočljivo pisati skupaj, torej kot zloženke, kadar je "eko" v vlogi samostalnika. Če ni, tovrstne zveze zapisujemo narazen: Kupci opažajo, da so vse bolj eko tudi trgovske verige (primer pridevnika).

5. Z zapisom skupaj/narazen spremenimo pomen besede
Določenim besedam lahko z zapisom skupaj/narazen spremenimo pomen. To ne pomeni, da jih lahko poljubno zapisujemo skupaj ali narazen (kot v 4. točki), pač pa moramo paziti, kdaj in kako jih uporabimo.

Svojega mnenja si ne upa povedati naglas.
Pred nastopom pazi na svoj glas.

Z napol odprtimi očmi je sedel za mizo.
Kruh prereži na pol.

Nebo je danes brez oblačka.
Rekla je, da je ne bo.

Ponavadi ni tako stroga.
Po navadi (tudi: ponavadi) na božični večer jemo potico.

Poznam ga le navidez.
Maja zelo pazi na videz.

Pridi natanko ob 14.00.
Salamo narežite na tanko.

Skupaj ali na razen – iz ziv pre magan!
Zagotovo ste po razlagi zapisovanja skupaj/narazen našli pravilne rešitve v uvodu zapisanih primerov. Ste ugotovili, katera besedna zveza je zapisana pravilno? To je sklop kdorkoli. Če boste pri zapisovanju besed skupaj/narazen v dvomih, si pomagajte z načeli o nerazdružljivosti in nezamenljivosti, svojo rešitev pa preverite v normativnem priročniku, na primer Slovenskem pravopisu.